ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.صدای سیستان و بلوچستان باشیم!

روزهای اخیر سیستان و بلوچستان شاهد یکی از مرگبارترین سرکوبهای اعتراضات اخیر بود. برنامه 60 دقیقه “بی بی سی” مصاحبه ای دارد با خانم فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان. مصاحبه را مستقیم از سایت ببینید:


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1