ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تعیین روز دادگاه حسن سعیدی، از فعالین قدیمی سندیکای کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه تداوم حبس اعضای سندیکا، حسن سعیدی و رضا شهابی، و بازداشت داود رضوی در پنجم مهر ماه، را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فعالین سندیکایی زندانی و‌ تمامی کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و کلیه معترضان بازداشتی طی اعتراضات سراسری در کشور میباشد.

 


 

تعیین روز دادگاه حسن سعیدی، از فعالین قدیمی سندیکای کارگران شرکت واحد

حسن سعیدی در آخرین‌ملاقات خود با خانواده در روز گذشته اطلاع داد که دادگاهش در تاریخ ۲۳ مهر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار میگردد.

حسن سعیدی، از فعالین قدیمی سندیکای کارگران شرکت واحد، در ۲۸ اردیبهشت بدنبال یورش شبانه ماموران امنیتی به محل اقامتش بازداشت شد. او مدت طولانی ای را در انفرادی و تحت بازجویی بسر برد، و ‌اکنون در بند عمومی زندان اوین محبوس است. با وجود پایان بازجویی و‌ تکمیل پرونده، مقامات حکومتی حتی با آزادی موقت و‌ مشروط حسن سعیدی‌ مواففت نکرده اند. اتهامات وارده به حسن سعیدی شامل اجتماع و‌ تبانی و‌ تبلیغ علیه نظام میباشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه تداوم حبس اعضای سندیکا، حسن سعیدی و رضا شهابی، و بازداشت داود رضوی در پنجم مهر ماه، را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فعالین سندیکایی زندانی و‌ تمامی کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و کلیه معترضان بازداشتی طی اعتراضات سراسری در کشور میباشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه
۱۳ مهر ۱۴۰۱

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1