ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.وحید علیقلی‌پور بازداشت شد

روز گذشته وحید علیقلی‌پور از فعالین سابق چپ دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در منزلش بازداشت شد. این زندانی سیاسی که در جریان وقایع سال ۸۸ نیز بازداشت در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود، روز گذشته توسط پلیس امنیت بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1