ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه و اعلام تحصن سپیده قلیان، هستی امیری و ملیحه جعفری در همبستگی با دانشجویان

سپیده قلیان، هستی امیری و ملیحه جعفری از دیروز در همبستگی با دانشجویان در دانشگاه‌ها در در خروجی بند زنان زندان اوین تحصن کرده‌اند

 


 

بیانیه و اعلام تحصن سپیده قلیان، هستی امیری و ملیحه جعفری در همبستگی با دانشجویان

سپیده قلیان، هستی امیری و ملیحه جعفری از دیروز در همبستگی با دانشجویان در دانشگاه‌ها در در خروجی بند زنان زندان اوین تحصن کرده‌اند و علاوه بر اینکه شبانه روز در آنجا هستند به حمایت از دانشجویان و در محکومیت شکنجه و آزار بازداشتی ها شعار هم می‌دهند. حفاظت زندان اوین وارد عمل شد و آنها را تحت فشار قرار داده است. بیم آزار و اذیت این عزیزان میرود.

این سه زندانی بیانیه زیر را صادر کرده‌اند:

صبج دوشنبه، ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ است. در چند قدمی ساختمانی که به عنوان بخش فرهنگی زندان اوین تعیین شده است، صدها بازداشتی تحت بازجویی و شکنجه هستند‌. ما تعدادی از زندانیان بند زنان اوین، اندوه و خشممان را در گلویمان قوت بخشیدیم و در مقابل درب خروجی بند زنان تحصن کرده‌ایم و صدایمان را رساتر از همیشه به مقابله با استبداد و سرکوب بلند کرده‌ایم. با هم خواندیم برای خواهرانمان، برای مردم، برادرانمان؛ که لبخند آزادی، خوشه‌ی شادی تا سحر بروید…

سپیده قلیان، هستی امیری، ملیحه جعفری – زندان اوین-تهران

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1