ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.آمار کشته شدگان جمعه‌ی سیاه زاهدان به دست مزدوران رژیم اسلامی به ۸۸ نفر رسید

آخرین برآوردها از جمعه‌ی سیاه زاهدان، از کشته شدن ۸۸ نفر خبر می‌دهند. بیش از ۳۰۰ نفر نیز در این قتل عام زخمی شدند. همچنین گزارش‌های مختلفی از ادامه‌ی درگیری‌ها در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند.

 


 

 

آمار کشته شدگان جمعه‌ی سیاه زاهدان به دست مزدوران رژیم اسلامی به ۸۸ نفر رسید

 

ویدئو مربوط به جمعه ۸ مهرماه است که به تازگی منتشر شده

آخرین برآوردها از جمعه‌ی سیاه زاهدان، از کشته شدن ۸۸ نفر خبر می‌دهند. بیش از ۳۰۰ نفر نیز در این قتل عام زخمی شدند. همچنین گزارش‌های مختلفی از ادامه‌ی درگیری‌ها در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند.

 

اسامی ذیل توسط کمپین فعالین بلوچ با این توضیح که آمار واقعی به مراتب بیشتر است، جمع‌آوری و تایید شده:

۱: حمزه نارویی فرزند محمد
۲: عبدالرحمن بلوچی خواه فرزند شاهی
۳: محمد امین گمشادزهی فرزند عبدالحمید
۴: محمد رضا ادیب توتازهی فرزند سید محمد
۵: محمد براهویی (طلبه)
۶: امین الله قلجایی (طلبه)
۷: عمران شه بخش فرزند عبدالقیوم
۸: یاسر شه بخش فرزند حاج تاج محمد
۹: محمد اقبال نایب زهی (شهنوازی)
۱۰: ابوبکر علیزهی فرزند عبدالشکور
۱۱: جلیل محمد زهی فرزند رحمن
۱۲: حمید عیسی زهی
۱۳: نعمت الله کبدانی
۱۴: حمید نارویی فرزند محمد علی
۱۵: صمد شاهوزهی فرزند شیر علی
۱۶: محمد صدیق نارویی فرزند سراج الدین
۱۷: لال محمد عالی زهی فرزند ظریف
۱۸: حمزه نارویی
۱۹؛ ابوبکر علی زهی
۲۰: عمر شهنوازی فرزند محمد شریف
۲۱: عبدالغفور نور براهویی فرزند ظاهر
۲۲: حمید نارویی
۲۳: فرزاد شه بخش فرزند ابراهیم
۲۴: محمد قلجه ای
۲۵: محمد ریگی
۲۶: امیر حمزه شهنوازی
۲۷: لال محمد آنشینی فرزند شریف
۲۸: بلال آنشینی
۲۹: صلاح الدین گمشادزهی فرزند حاجی نعمت الله
۳۰: ابراهیم گرگیج
۳۱: احمد شه بخش فرزند عبدالکریم
۳۲: محمد اقبال (نایب زهی) شهنوازی فرزند نیازمحمد فاقد شناسنامه ۱۶ ساله
۳۳: احمد سرگلزایی
۳۴: محمد فاروق رخشانی
۳۵: منصور رخشانی
۳۶: لال محمد آنشینی
۳۷: عبدالملک شه بخش
۳۸: عمر شهنوازی
۳۹: علی اکبر حلقه بگوش
۴۰: یونس نارویی
۴۱: جلیل رخشانی فرزند مجید
۴۲: محمد علی گمشادزهی ۱۸ ساله.
۴۳: رافع نارویی
۴۴: علی عاقلی (نارویی) ۲۸ ساله
۴۵: محمود براهویی ۱۸ ساله (طلبه)
۴۶: عبدالصمد براهویی (عیدوزهی) فرزند سخی داد
۴۷: ابوبکر نهتانی
۴۸: موسی نهتانی
۴۹: عبدالمجید ریگی
۵۰: سامر هاشمزهی ۱۶ ساله
۵۱: محمدعمر شهنوازی فرزند شریف
۵۲: عبدالجلیل قنبرزهی فرزند حاجی رحمن
۵۳: امین گله بچه
۵۴: وحید هوت
۵۵: گنگوزهی (نام نامشخص)
۵۶: یک زن بلوچ (هویت نامشخص)
۵۷: عبدالغفور دهمرده
۵۸: عمران حسن زهی فرزند علی
۵۹: محسن گمشادزهی
۶۰: امیرحسین میرکازهی (ریگی) ۱۹ ساله فرزند ابراهیم
۶۱: سلمان ملکی ۲۵ ساله
۶۲: جمال عبدالناصر محمد حسنی (براهویی)
۶۳: مرتضی حسن زئی
۶۴: ذوالفقار جان حسن زئی
۶۵: آرمان حسن رئی
۶۶: محمود حسن زئی
۶۷: موسی آنشینی ۱۸ ساله فرزند عزیز
۶۸: ثامر شهنوازی
۶۹: محمدعلی اسماعیل زهی (شه بخش) فرزند عبدالواحد
۷۰: مجید بلوچزهی (شه بخش) فرزند مهرالله
۷۱: مهدی آنشینی
۷۲: عبدالمنان رخشانی
۷۳: بلال رخشانی فرزند عبدالواحد
۷۴: سامر هاشمزهی
۷۵: مولوی امید شهنوازی فرزند احمد
۷۶: اقبال شهنوازی
۷۷: سدیس کشانی ۱۴ ساله
۷۸: متین قنبرزهی ۱۹ ساله فرزند بندو
۷۹: اسماعیل آبیل فرزند رحمن
۸۰: سلیمان عرب فرزند سردار
۸۱: احمد سارانی
۸۲: جواد پوشه فرزند احمد ۱۲ ساله
۸۳: اسماعیل حسین زئی فرزند محمد سلیم
۸۴: ماه الدین شیروزهی
۸۵: جابر شیروزهی ۱۲ ساله فرزند احمد
۸۶: عبدالصمد ثابتی زاده (شاهوزهی) فرزند شیرعلی
۸۷: میرشکار (نام نامشخص) ۲ ساله
۸۸: خدانور لجعی فرزند عیسی

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1