ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تصاویر سه نوجوان (کودک) که در درگیری زاهدان کشته شده اند

‌ اعتراضات زاهدان که پس از صدور فراخوانی در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی زاهدان به یک دختر ۱۵ ساله صورت گرفت با برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه شد و تعداد زیادی از مردم کشته شدند. در این بین نام سه نوجوان و یک کودک منتشر شده است. نام این چهار نفر «سامر هاشم‌زهی، سدیس کشانی، جواد پوشه و اقبال شهنوازی» است.


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1