ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تعداد کشته شدگان جمعه‌ی سیاه زاهدان به ۹۷ نفر و تعداد زخمی‌ها نیز بیش از ۳۵۰ نفر است

کمپین فعالین بلوچ در آخرین اخبار خود خبر داده است که آمار کشته شدگان جمعه‌ی سیاه زاهدان به ۹۷ نفر رسیده و آمار زخمی‌ها نیز بیش از ۳۵۰ نفر است. همچنان تاکید می شود که این آمار نهایی نیست و آمار حقیقی به مراتب بیش از این است.
اسامی کشته شدگان را در ادامه مشاهده کنید

 


تعداد کشته شدگان جمعه‌ی سیاه زاهدان به ۹۷ نفر و تعداد زخمی‌ها نیز بیش از ۳۵۰ نفر است

 

نام کسانی که در جمعه‌ی سیاه زاهدان که به دست عوامل رژیم اسلامی به قتل رسیده اند:

۱: حمزه نارویی فرزند محمد
۲: عبدالرحمن بلوچی خواه فرزند شاهی
۳: محمد امین گمشادزهی فرزند عبدالحمید
۴: محمد رضا ادیب توتازهی فرزند سید محمد
۵: محمد براهویی (طلبه)
۶: امین الله قلجایی (طلبه)
۷: عمران شه بخش فرزند عبدالقیوم
۸: یاسر شه بخش فرزند حاج تاج محمد
۹: ابوبکر علیزهی فرزند عبدالشکور
۱۰: جلیل محمد زهی فرزند رحمن
۱۱: حمید عیسی زهی
۱۲: نعمت الله کبدانی
۱۳: حمید نارویی فرزند محمد علی
۱۴: صمد شاهوزهی فرزند شیر علی
۱۵: محمد صدیق نارویی فرزند سراج الدین
۱۶: لال محمد عالی زهی فرزند ظریف
۱۷: حمزه نارویی
۱۸: عبدالغفور نور براهویی فرزند ظاهر
۱۹: حمید نارویی فرزند رشید
۲۰: فرزاد شه بخش فرزند ابراهیم
۲۱: محمد قلجه ای
۲۲: محمد ریگی
۲۳: امیر حمزه شهنوازی
۲۴: لال محمد آنشینی فرزند شریف
۲۵: بلال آنشینی
۲۶: صلاح الدین گمشادزهی فرزند حاجی نعمت الله
۲۷: ابراهیم گرگیج
۲۸: احمد شه بخش فرزند عبدالکریم
۲۹: محمد اقبال (نایب زهی) شهنوازی فرزند نیازمحمد فاقد شناسنامه ۱۶ ساله
۳۰: احمد سرگلزایی
۳۱: محمد فاروق رخشانی
۳۲: منصور رخشانی
۳۳: عبدالملک شه بخش
۳۴: عمر شهنوازی
۳۵: علی اکبر حلقه بگوش
۳۶: یونس نارویی
۳۷: جلیل رخشانی فرزند مجید
۳۸: محمد علی گمشادزهی ۱۸ ساله.
۳۹: رافع نارویی
۴۰: علی عاقلی (نارویی) ۲۸ ساله
۴۱: محمود براهویی ۱۸ ساله (طلبه)
۴۲: عبدالصمد براهویی (عیدوزهی) فرزند سخی داد
۴۳: ابوبکر نهتانی
۴۴: موسی نهتانی
۴۵: عبدالمجید ریگی
۴۶: سامر هاشمزهی ۱۶ ساله
۴۷: محمدعمر شهنوازی فرزند شریف
۴۸: عبدالجلیل قنبرزهی فرزند حاجی رحمن
۴۹: امین گله بچه
۵۰: وحید هوت
۵۱: گنگوزهی (نام نامشخص)
۵۲: یک زن بلوچ (هویت نامشخص)
۵۳: عبدالغفور دهمرده
۵۴: عمران حسن زهی فرزند علی
۵۵: محسن گمشادزهی
۵۶: امیرحسین میرکازهی (ریگی) ۱۹ ساله فرزند ابراهیم
۵۷: سلمان ملکی ۲۵ ساله
۵۸: جمال عبدالناصر محمد حسنی (براهویی)
۵۹: مرتضی حسن زئی
۶۰: ذوالفقار جان حسن زئی
۶۱: آرمان حسن رئی
۶۲: محمود حسن زئی
۶۳: موسی آنشینی ۱۸ ساله فرزند عزیز
۶۴: ثامر شهنوازی
۶۵: محمدعلی اسماعیل زهی (شه بخش) فرزند عبدالواحد
۶۶: مجید بلوچزهی (شه بخش) فرزند مهرالله
۶۷: مهدی آنشینی
۶۸: عبدالمنان رخشانی
۶۹: بلال رخشانی فرزند عبدالواحد
۷۰: سامی هاشمزهی فرزند نبی ۳۳ ساله
۷۱: مولوی امید شهنوازی فرزند احمد
۷۲: اقبال شهنوازی
۷۳: سدیس کشانی ۱۴ ساله
۷۴: متین قنبرزهی
۷۵: اسماعیل آبیل فرزند رحمن
۷۶: سلیمان عرب فرزند سردار
۷۷: احمد سارانی
۷۸: جواد پوشه فرزند احمد ۱۲ ساله
۷۹: اسماعیل حسین زئی فرزند محمد سلیم
۸۰: ماه الدین شیروزهی
۸۱: جابر شیروزهی ۱۲ ساله فرزند احمد
۸۲: عبدالصمد ثابتی زاده (شاهوزهی) فرزند شیرعلی
۸۳: میرشکار (نام نامشخص) ۲ ساله
۸۴: خدانور لجعی فرزند عیسی
۸۵: موسی دویراء ۱۸ ساله فرزند عبدالقیس
۸۶: غلام نبی نوتی زهی
۸۷: امید سارانی ۱۳ ساله
۸۸: امید صفرزهی ۱۷ ساله
۸۹: عبدالوحید توحیدنیا فرزند رحیم
۹۰: نجم الدین تاجیک فرزند حفیظ الله (اهل افغانستان)
۹۱: بهزاد ریگی
۹۲: محمد نارویی ۲۴ ساله فرزند عبدالواحد
۹۳: عزیزالله کبدانی ۱۴ ساله فرزند حبیب الله
۹۴: بلال دهمرده فرزند عبدالقادر
۹۵: مولوی سعید خوگیانی
۹۶: عبدالله نارویی فرزند عبدالمجید
۹۷: محمد رخشانی ۱۲ ساله فرزند عبدالقادر

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1