ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.گزارش تصویری بهروز سورن از مارش بزرگ همبستگی با مبارزات مردم ایران در شهر وین!

شهر وین دیگر حیات خلوت جاسوسان جمهوری اسلامی نیست!

 


 

 

گزارش تصویری بهروز سورن از مارش بزرگ همبستگی با مبارزات مردم ایران در شهر وین!

 

شهر وین دیگر حیات خلوت جاسوسان جمهوری اسلامی نیست!

همزمان با اوج گیری خیزش مردم در داخل کشور, روز شنبه هشتم اکتبر سال 2022 مصادف با 16 مهرماه 1401 خورشیدی شهر وین شاهد بزرگترین تظاهرات ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در تاریخش بود. بیش از چهار هزار نفر در آکسیون همبستگی با مردم ایران و عدالت برای مهسا ( ژینا ) امینی شرکت داشتند و فریاد اعتراض به سیاستهای استبداد حاکم و محکومیت جنایات جاری آنان را سر دادند. این نمایش قدرت ایرانیان و شهروندان اتریشی از میدان کارلزپلاتز این شهر آغاز و در ادامه خود حوالی سفارت جمهوری اسلامی که از سوی پلیس اتریش حفاظت میشد متوقف و با سردادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور و سرنگونی جمهوری اسلامی همراه با قرائت متونی افشاگر و آگاهگرانه همایش خود را ادامه دادند.این نمایش سیاسی بزرگ با هماهنگی نیروهای سوسیالیست این شهر و همچنین کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین سازمانیابی شده بود و با تکرار شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر حد فاصل خود با هر نوع دیکتاتوری را مشخص کرده بود. حضور زنان و جوانان و همچنین کردهای مقیم شهر وین بسیار چشمگیر بود.

متاسفانه همچنان که همیشه تعداد انگشت شماری از سلطنت طلبان و اپورتونیستهای ابن والوقت و بی هویت با بالابردن پرچمهایی تلاش داشتند تا فضای یکدست و شورانگیز صفوف طولانی شرکت کنندگان در این همایش را متاثر کنند علیرغم آنکه از سوی برگزارکنندگان آن هشدارهایی به آنان داده شده بود.ترفندهای تبلیغاتی و دروغ آنها که بر تمامی نیروهای اصیل و راستین اپوزیسیون در خارج از کشور عیان است, را میتوان در یکی از تصاویر مشاهده کرد ( جمعیت بی ربط با پرچم فرقه ای این فرد پشت سر اوست و در عکس دیده نمیشوند ). در میان شعارها به بی اعتمادی به بایدن و سلطنت طلبان اشاره و بر اهمیت تکیه بر نیروی بی انتهای مردم کشورمان تاکید شد.

اگر چه این تظاهرات بزرگترین نمایش تاریخ ایرانیان مقیم این شهر بود اما تنها آکسیون نیست و در روزهای گذشته بخشهایی از نیروهای حقوق بشری و طیف های دیگر سیاسی اقداماتی برای همبستگی با مبارزات مردم کشورمان بانجام رسانده بودند.

برگزاری این آکسیونهای بزرگ پیامهایی کاملا روشن به جاسوسخانه جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته اش در شهر وین داشت از آنجمله اند همبستگی بخش غالب ایرانیان ساکن وین با مبارزات جاری مردم کشورمان و سپس اینکه شهر وین دیگر محل امنی برای جاسوسان آنها نیست. کوس رسوایی سرکوبگران و وحوش حاکم باصدای بلند شنیده میشود. بر اساس اطلاعات دریافتی در دو سال اخیر سفارت جمهوری اسلامی پرشمار از وابستگان خود را تحت عنوان دانشجو به این کشور وارد کرده است. در انتهای برنامه یکی از اعضای کانون پشتیبانی سخنرانی کوتاهی داشت و نوشتاری به فارسی نیز توسط یکی دیگر از اعضا قرائت شد. سرودهای رزمی و شورانگیزی مکمل این آکسیون حمایتی از مبارزات مردم و در راس آن زنان دلاور ایران بود.

در انتهای این برنامه که ساعاتی بطول انجامید تعداد انگشت شماری از حاضرین که فاقد فرهنگ سیاسی و عرفی هستند, در انتهای صفوف تظاهرکنندگان با بلندگوی خود به تکرار شعاری در ارتباط با رضا شاه پرداختند که جمعیت حاضر با طرح شعارهای مرتبط با برنامه اش با صدای رسا و یکپارچه به آن واکنش نشان داد.متاسفانه این طیف فاقد پیش شرط های لازم برای دیالوگ منطقی هستند و امکان هر نوع هماهنگی و هم آوایی با انان برای برگزارکنندگان این همایش مسدود است.

 

ادامه تصاویر را اینجا ببینید

 

شعارها:

ما همه مهسا هستیم, بجنگ تا بجنگیم

مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه, چه رهبر

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی عقیدتی آزاد باید گردد

هر چه مرا تبر زدند, زخم نشد, جوانه شد

ما همه باهم هستیم, بجنگ تا بجنگیم

مرگ بر طالبان از افغانستان تا ایران

و …

در طی این مارش بزرگ سیاسی متنی نیز در همبستگی و پشتیبانی از زنان افغانستان قرائت شد که با استقبال زیاد شرکت کنندگان مواجه شد.

08.10.2022

———————————————-

منبع: سایت گزارشگران

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1