ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.گفتگوی رادیو همبستگی با دکتر ناصر زرافشان، تقی روزبه و علی دماوندی در مورد اعتراضات مردمی و چه باید کرد

🔹ماهیت این جنبش و خواستگاه آن
🔹چسم انداز این مبارزه مردمی و رابطه آن با سایر اقشار جامعه
🔹فقدان تشکیلات ورهبری دراین اعتراضات وخطراتی که آن را تهدید می کند. هیچ ارتشی بدون برنامه وآگاهی و سازمان نمی تواند به پیروزی برسد.
🔹حواسمان باید به موج سواران باشد!


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1