ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.دادگاه رضا شهابی در غیاب او برگزار گردید

متاسفانه با وجود اینکه صبح امروز رضا شهابی به خانواده اطلاع داده بود که دادگاهش برای امروز کنسل شده است اما وکلای رضا شهابی اطلاع دادند که جلسه دادگاه آقای شهابی در غیاب ایشان و با حضور وکلایشان برگزار گردید.

 


 

دادگاه رضا شهابی در غیاب او برگزار گردید

۲۴ مهر: متاسفانه با وجود اینکه صبح امروز رضا شهابی به خانواده اطلاع داده بود که دادگاهش برای امروز کنسل شده است اما وکلای رضا شهابی اطلاع دادند که جلسه دادگاه آقای شهابی در غیاب ایشان و با حضور وکلایشان برگزار گردید.

وکلای رضا شهابی، عضو هیات‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد محبوس در زندان اوین، ضمن دفاع از ایشان در رابطه با اتهام های منتسبه، ایرادها و ابهام های موجود در پرونده را اعلام‌کردند که ریاست دادگاه نیز ضابط قضایی را برای ارائه توضیح فراخواندند. اخبار تکمیلی در این خصوص در اسرع وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن سپاس از زحمات وکلای ارجمند و‌ متعهد، برگزاری دادگاه توسط مقامات قضایی در غیاب رضا شهابی را محکوم کرده و بار دیگر تمامی اتهامات واهی منتسبه به رضا شهابی را قویا تکذیب و‌ محکوم میکند.

همانطور که روز گذشته اعلام نمودیم، دادگاه عضو زندانی سندیکا حسن سعیدی نیز در تاریخ ۲۳ مهر بدون حضور وی برگزار گردید. همچنین، داود رضوی، از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، کماکان در بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین و‌ تحت بازجویی به سر می برد.

کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی و فعالین جنبش زنان و‌ معترضین بازداشتی آزاد باید گردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه
۲۴ مهر ۱۴۰۱
www.vahedsyndica.com
vsyndica@gmail.com

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1