ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جامعه پزشکان مشهد: دوران بخور و ببر و بکش تمام شده است

جامعه پزشکان مشهد، امروز، ۲۸ مهر حمایت خود معترضان به سرکوب سیستماتیک، کشتار آنها و همچنین هرگونه آسیب جسمی و روحی معترضان را محکوم کردند‌. در این نشست، گروهی از پزشکان زن بدون حجاب پلاکاردهایی در دست داشتند و جمعیت شعار زن،زندگی، آزادی سر دادند.


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1