ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مقاله برگزیده: همگرایی اعتراضات ضد دیکتاتوری بین داخل و خارج و فروریزی فاصله ها …! – امیر جواهری لنگرودی

این نشان داد که برون مرز نیز از فاصله هایش کاسته و یکپارچه گی درون و برون مرز را به نمایش گذاشته است و این میسر نمی شد، مگر دریافت این حقیقت برجسته که به مدد وسائل ارتباطی و فضای مجازی، باید و میتوان هرچه بیش از پیش از این فاصله گذاری مصنوعی کاست و به یاری آن به سازمانیابی هرچه بیشتر مبارزان درون پرداخت و تجربه های گوناگون و درس آموزی های بدست آمده از آن در دو سوی “داخل” و “خارج” در بستری ایمن سامان داد.

 


 

 

همگرایی اعتراضات ضد دیکتاتوری بین داخل و خارج و فروریزی فاصله ها …!

امیرجواهری لنگرودی
amir_772@hotmail.com

 

روزشنبه ۲۲اکتبر۲۰۲۲ را در تاریخ مبارزات ما در تبعید به ناگزیرمان درجایِ جایِ جهان، بعنوان یک رویداد بزرگِ تاریخی، باید بشمارآورد.

ایرانیان به هر نحوی که ممکن بود از سراسر اروپا راهی برلین شدند. در شروع برنامه، جمعیت خاضر در برلین را هشتاد (۸۰) هزار نفر اعلان داشتند، پس آنگاه که موج جمعیت هویدا گردید و اظهارات پلیس جمعیت را بالای۱۰۰هزار نفر تخمین میزند. همزمان بسیاری از پایتخت ها و شهرهای کشورهای اروپائی شاهد اعتراضات ایرانیان خارج از کشور بودند که سرنگونی نظام اسلامی را با شعار «مرگ بردیکتاتور» و «زن- زندگی- آزادی» در همآوایی با اجتماع عظیم برلین فریاد زدند. نکته گفتی آنکه؛ حضور غیرایرانی ها در این همایش کم نظیر و چشمگیر بود و این خود نشانی از حمایت افکار عمومی شهروندان اروپائی از خیزش مردم ایران است که این پشتیبانی دستآورد بزرگی برای جنبش انقلابی ما بشمار می رود

دیروز فریاد دادخواهی مردم ایران از زبان ایرانیان برون مرز در همراهی با جامعه میزبان، رساتر از همیشه در خیابان های مسیر راهپیمایی بزرگ برلین بگوش جهانیان و حاکمان درمانده در ایران رسید. هر چند صدای و سیمایش در امر خبررسانی خود را به کُوری و کرگُوشی زد!

و این نشان داد که برون مرز نیز از فاصله هایش کاسته و یکپارچه گی درون و برون مرز را به نمایش گذاشته است و این میسر نمی شد، مگر دریافت این حقیقت برجسته که به مدد وسائل ارتباطی و فضای مجازی، باید و میتوان هرچه بیش از پیش از این فاصله گذاری مصنوعی کاست و به یاری آن به سازمانیابی هرچه بیشتر مبارزان درون پرداخت و تجربه های گوناگون و درس آموزی های بدست آمده از آن در دو سوی “داخل” و “خارج” در بستری ایمن سامان داد.

در جریان تظاهرات دیروز به روشنی اثرگذاری و ثمردهی این همپیوندی و ارتباط و ضرورت عاجل پرداختن به آنرا آشکار کرد. برلین نشان داد که اولا اینکه مصادره شعارهای مردم درون کشور از محتوا ممکن نیست. اقدامی که پروپاکاندای گرایش خاصی، -که همه تلاششان بر این بود- که  فضای تدارک دیده برلین را از مضمون خالی کنند که تصاویر- فیلم ها و گزارش های تاحال منتشر شده، گواه این امر است که موفق نشدند و تیرشان به سنگ خورد. گزارش های تلویزیون ایران انترنشنال، با همه تلاش و شگردهای دوربین هایش نتوانست به آنچه می خواهد دست یابد! در تظاهرات عظیم و باور نکردنی دیروز آموختیم که باید نگرشی همه جانبه داشته، از حق بهائیان و حق دراویش زندانی … و ستم روا داشته بر آنان را که در طی این چهل و سه سال حکومت پیشا تاریخی و دینی را یادآوری می کردیم. امید آن داریم که در همایش های بزرگ و کوچک آینده در برون مرز، این مهم ر اجلوه پر رنگی دهیم و پیگرانه به آن بپردازیم.

وسعت یافتن صفوف همگرایی بین جامعه ایرانی طی بیش از این یکماه نشان داد؛ جامعه ایرانیان خارج از کشور در بیش از ۲۵۰ شهر برزگ و کوچک جهان گردهم آئی های اعتراضی برگزار کرده اند. در سوئدی که من زندگی می کنم جدا از سه کانون پرجمیعت ایرانیان جنوب سوئد(مالمو) و غرب سوئد(گوتنبرگ) در پایتخت سوئد (استکهلم) طی هفته چندین حرکت اعتراضی در چند نقطه شهر حتی در یک روز و در دوردسترین شهرهای شمالی نیز، در حمایت از خیزش مردمان ایران،؛ گرد هم می آیند. یادآوری این نکته ضروریست، که اینگونه همایش ها، در پیوند با اندیشه و دیدگاه های سیاسی گروهبندی های اجتماعی، در تقویت همبستگی با دختران و پسران جوان و شجاع کشور، در حمایت همگانی از مبارزات مردم ایران در اغلب کشورهای جهان صورت می گیرد، که در مقایسه با مبارزات دوره های پیشین درون کشور، در جایِ جایِ جهان بی سابقه و کم سابقه بوده است!

همایش بزرگ برلین نشان داد که اتحاد و همبستگی با وجود گرایش های مختلف،حفظ صفوف انسانی حرف اول را می زند. درست در دل چنین وضعیتی فعالان جوان داخل کشور نیز با اشکال مختلفی خود را در پیوند با فضای سیاسی ایران با رسانه های تصویری و صوتی مرتبط می سازند و خبررسانی می کنند. خانواده های زندانیان سیاسی، بی ترس و واهمه، با انواع وسائل ارتباط جمعی و رسانه ها، رابطه برقرار می کنند تا کنش اجتماعی خود را به گوش افکارعمومی جامعه جهانی خارج از مرزها برسانند. در سطح شبکه های مجازی لحظه ای نیست که دیواره این عدم ارتباط فرو نریزد. روزی نیست دهها و صدها و هزاران هزار نفر توئییت خانواده های زندانی و دادخواه را شجاعانه در سطح شبکه های مجازی با اسامی واقعی خود انتشار ندهند و از فروریزی اقتدار نظام مفلوک پرده برندارند. این میرساند که ستون هیمنه نظام، دیگر فروریخته است و رژیم چنان عاجز است که ترفندهایش برای این بهانه جویی ها، و جرم تراشی ارتباط داخل با خارج و بالعکس، ره به جایی نمیبرد.

باید هشیار بود تا این دستآوردهای مبارزه مردم توسط ایادی جیره خوار، پروژه بگیرهای مزدور، با پشتوانه مالی سرمایه داری جهانی، حاصل این مبارزه و جانفشانی مردمان ایران را از چنگشان نربایند و به ثمن بخش به یغما نبرند.

باید به تقویت این همگرایی ها بیش از پیش اندیشید. باید مسئله صف بندی داخل و خارج را به بایگانی تاریخ سپرد و شکست گمانه زنی های ذهنی و غیرواقعی را پذیرفت.

باید گفت: در هم تنیدگی تجربه پیران و نیرومندی توان جوانان دختر و پسر ما در خیابان ها در هم آمیزی با یکدیگر  و با دستان خالی در برابر دشمنی قداره بند، با شگردهایی تازه و نو به نو، زیبایی می آفرینند. این عزیزان ما در خیابان و در سطوح مختلف جامعه، این همدلی و همرایی را یافته اند و در هر زمان ممکن آنرا فریاد می دارند که عاشقان بی تاب زندگی برای رسیدن به آینده ای که در آن انسان فارغ از رنج ها و نابرابری های طبقاتی و ستم و نارواهای نان و جان، و دیگر ناداشته های زندگی از هر نوع بزید تا شادی و رفاه و آبادی، امری بدور از دسترس و رویا نباشد. باید به آن سوی رویا رفت و به آفریدن هرآنچه ملموس و شدنی است پرداخت و این میسر نمی شود، مگر آنگاه که دادگری اجتماعی با ازادی هم آغوش شود تا رویا در واقعیت زندگی به ثمر بنشیند. ایدون باد!

يكشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲

http://karegari.com

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي, مقالات برگزيده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1