ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه‌ی قرائت شده در تجمع دانشگاه بهشتی

۹ آبان: امروز بخش کوتاهی از قرائت این بیانیه را منتشر کردیم. این نسخه، نسخه‌ی کامل‌تری است که به همراه این توضیح برایمان ارسال شده: «وی با پوشیدن پیراهنی که به صورت نمادین با رنگ قرمز آغشته شده بود و پشت آن نیکا شاکرمی نوشته شده بود، بیانیه خود را در انبوهی از جمعیت، قرائت کرد».


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1