ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه جمعی از زنان زندانی اوین در اعتراض به وضعیت لیلا حسین‌زاده

چند تن از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی با لیلا حسین‌زاده، خواهان پایان اعتصاب غذای او شده‌اند.

 


 

بیانیه جمعی از زنان زندانی اوین در اعتراض به وضعیت لیلا حسین‌زاده

خبرهای نگران کننده از شرایط جسمانی لیلا حسین‌زاده قطع تماس تلفنی با خانواده و تداوم حبس در زندان عادل آباد شیراز و اعلام اعتصاب غذای او مایه نگرانی ما در زندان اوین شده است. گمان نمی بریم که تارک قوه قضائیه، سازمان زندانها و نهادهای امنیتی جایی برای کلمه ننگ دیگری داشته باشد. طبق اسناد و مدارک پزشکی و حتی پزشکی قانونی وابسته به جمهوری اسلامی، رای بر عدم تحمل حبس ليلا حسین‌زاده داده شده و جان او در خطر است.
لیلای عزیزمان، صدای مقاومت تو از زندان عاد‌ل‌آباد به گوشمان رسید. همان طور که فریاد «دیگه تمومه ماجرا» از دهانت از سردر
دانشگاه به گوش‌ها رسیده بود. صدای تو شنیده شده و همراه ماست. صدای تو که صدای اعتراض در تهران، خوزستان، کردستان و صدای زن و مرد بلوچ است. تو درست گفته‌ای که مرزی بین مقاومت در بیرون و داخل زندان وجود ندارد. از تو که خواهرانگی و مبارزه‌ات، مقاومت و جسارتت برای ما تداعی شکست قدرتی است که خشونتش تمام شدنی نیست، تقاضا داریم به اعتصاب غذای خود پایان دهی چرا که برای پیروزی، خیابان، دانشگاه و مردم به تن و جان سالم تو نیاز دارد.

نرگس محمدی
عالیه مطلب‌زاده
سپیده قلیان
هستی امیری
نیلوفر بیانی
گلاره عباسی
عسل محمدی
زهرا زهتابچی
ملیحه جعفری
فاطمه مثنی
سپیده کاشانی
فریبا اسدی

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1