ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.برای…. رنگین‌کمان کیان

موسیقی: شوان، گروه جوما، ابوذر غلامی
گیلکی

تدوین: گروه تئاتر اگزیت
آثاری از طراحان گرافیک ایران

ترجمه فارسی ترانه:
خواب دردت به جان من
زمستان می‌رود بهار می‌آید
ابرهای سیاه کنار می‌روند
حسابی پخش‌وپلا می‌شوند
آفتاب درخشان می‌تابد
شب‌ها مهتاب بیرون می‌آید
مرغ آزادی بازمی‌گردد
همه جا پر از شادی می‌شود


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1