ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اعلامیه گروه ها و جمعیت های بازنشستگان: «اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را آزاد کنید»

آزادی اسماعیل گرامی حق مسلم و قانونی ایشان است. چرا که به مانند دیگر بازنشستگان برای پیگیری خواسته قانونی و به شکل مسالمت آمیز و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی در تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت کرده است. ما بازنشستگان خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان هستیم.

 


 

«اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را آزاد کنید»

تیرماه سال ۹۹ بود که بازنشستگان در پی اعتراضات سال‌های گذشته، به شکل خودجوش تجمعی در مقابل سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند و خواستار افزایش حقوق طبق تورم، بیمه کارآمد و درمان رایگان و… گردیدند. در تداوم این اعتراضات در همان سال یک مرحله از همسان سازی انجام شد و کمی به دریافتی‌ها افزوده شد، ولی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و نرخ تورم باعث بی اثرشدن این افزایش حقوق بود. تجمعات تداوم یافت و اسماعیل گرامی هم به مانند دیگر بازنشستگان خواهان افزایش دستمزد طبق نرخ تورم و… بود.

با گسترش اعتراضات و عدم پاسخگویی، مسئولینبا این تصور که با بازداشت بازنشستگان و ایجاد فضای امنیتی مانع اعتراضات بازنشستگان شوند ! روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ اسماعیل گرامی را بازداشت کردند. اما بازنشستگان با تداوم اعتراضات و پیگیری مطالباتشان نشان دادند که علیرغم تلاش مامورین امنیتی، پیگیر مطالباتشان هستند و خواهند بود.

بعد از چند روز بازجویی و انفرادی این کارگر بازنشسته را مستقیم به زندان تهران بزرگ منتقل کردند و بعد از حدود سه ماه بازداشت در یک دادگاه چند دقیقه‌ای او را به ۶ سال زندان محکوم کردند که ۴ سال آن قابل اجرا می باشد.

حال بعد از گذشت دو سال در خبرها آمده است:
“اساس تعیین دستمزد کارگر، نرخ تورم است و رشد ۵ برابری تورم با افزایش ۳ برابری دستمزد همخوانی ندارد(مرتضی عزتی اقتصاددان)”
“کانال بازتاب”

برای بیان همین سخن و خواسته قانونی و واقعی اسماعیل گرامی باید ۴ سال از عمر خود را در زندان سپری کند ! این کجای قانون و عدالت جا دارد.

آزادی گرامی حق مسلم و قانونی ایشان است. چرا که به مانند دیگر بازنشستگان برای پیگیری خواسته قانونی و به شکل مسالمت آمیز و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی در تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت کرده است.

ما بازنشستگان خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان هستیم.

 • بازنشستگان تامین اجتماعی البرز(بتا)
 • جمیعت بازنشستگان وسهامداران استان کرمانشاه
 • بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین
 • صدای بازنشستگان مستقل‌
 • بازنشستگان مستقل تهران
 • بازنشستگان روشنفکر
 • بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی اردبیل
 • گروه بازنشستگان مطالبه گران مستقل
 • پیشکسوتان پیشرو آذربایجان شرق
 • پیشکسوتان پیشرو هرمزگان
 • پیشکسوتان پیشرو بوشهر
 • پیشکسوتان پیشرو سرافراز کشور
 • پیشکسوتان نقشه راه جامع
 • کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی
 • اتحاد بازنشستگان
 • بازنشستگان مستقل وسهامداران مطالبه استان کرمانشاه
 • شورای بازنشستگان ایران
 • ندای کارگران و بازنشستگان لرستان
 • گروه اتحاد بازنشستگان
 • اتحاد سراسری بازنشستگان
 • جمعی از بازنشستگان شوش و هفت‌تپه

پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1