ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.در محاصره‌ی جلادان و با دست شکسته به سوی اعدام می‌رود

همین چند جمله‌ی کوتاه از وصیت‌نامه مجیدرضا رهنورد، قهرمانِ حماسی در پای دارِ ستم، که فصلی است تحسین‌برانگیز از شجاعت و ایستادگی، شاخصه‌های مهمی از انقلابِ #زن_زندگی_آزادی را بیان می‌کند. انقلابی سکولار،بر بسترِ مدرنتیه و انسان‌گرائی و برای رهائی از بندها و بندگی خرافه ها و استبدادِ دینی و سیاسی


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1