ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه‌ی کمیته جوانان انقلابی سرخ مهاباد در جهت دعوت به اتحاد

ما بعنوان کمیته‌ی جوانان انقلابی سرخ مهاباد از سایر کمیته‌ها، تشکل‌ها، گروەها، شوراها و سازمان‌های چپ اعم از سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و آنارشیست‌ها دعوت می‌کنیم که با تشکیل یک ائتلاف سراسریِ جبهه‌ی چپ به مبارزاتمان سازمان بدهیم و با استفاده از سانترالیسم دمکراتیک در تاکتیک‌ها عمل کنیم.

 


 

 

بیانیه‌ی کمیته جوانان انقلابی سرخ مهاباد

در نهایت این ائتلافِ خیابان است که سرنوشتِ خلق‌های ایران را تعیین می‌کند و این‌بار اجازه نخواهیم داد، ماحصلِ این مبارزات توسط استثمارگرانِ فرصت طلب مصادره شود.

با نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی ایران در سده‌ی اخیر متوجه خواهیم شد که مبارزاتِ مداوم و ازخودگذشتگی‌های مبارزان انقلابی، سرانجامی جز اینکه ماحصل مبارزات بدست گروەهای فرصت طلبِ وابسته مصادره شده است، نداشته است. ماحصل دەها سال جنبش مشروطه و فداکاری کسانی مانند ستارخان در نهایت به رضا پهلوی‌ای ختم می‌شود که بی‌چون و چرا در خدمت منافع انگلستان است. ماحصل سال‌ها مبارزه برای استقلال و آزادیِ مردمان ایران توسط مصدق در نهایت باعث مصادره‌ی قدرت بدست محمدرضا پهلوی برده‌ی حلقه به گوش امریکا می‌شود. ده‌ها سال مبارزه‌ی راستین‌ترین فرزندان خلق ایران، مانند بیژن جزنی، بهروز دهقانی، حمید اشرف و عزیز یوسفی در نهایت، مصادره‌ی قدرت به نفع ولایت فقیه را بدنبال دارد که تمام و کمال در خدمت منافع امپریالیستی امریکا در خاورمیانه عمل می‌کند. براستی که اِشکال کار کجاست که هر بار مردمِ ایران در آرزویِ یک زندگی خوب و در شان انسان مبارزه می‌کنند و خون می‌دهند و هر بار به بلایی بدتر گرفتار می‌شوند و از چاله به چاه می‌افتند. خوانش‌ها ممکن است متفاوت باشند ولی ما امروز با انبوهی از تجربه‌ی تاریخی و علم دست به مبارزه زده‌ایم و با وجود خوانش‌های متفاوت نمی‌توانیم دوباره اجازه دهیم که اشتباه‌های تاریخی را تکرار کنیم.

همانطور که در پی این جنبش و حتی قبل‌تر از آن دیده‌ایم با شروع تحرکاتی در داخل ایران، کافه‌نشین‌های بورلی هیلز و لندن به ناگاه انقلابی شده و با بودجه‌ها و رسانه‌های کلانی که در اختیار دارند سعی می‌کنند که با تحریف تاریخ و دروغ‌پردازی، مبارزات را در راستای منافع فردی و گروهی خود مصادره کنند. هرچند آن‌ها به لحاظ پراتیک و میدانی، هیچ دانشی در مبارزه و سازماندهی ندارند ولی بواسطه‌ی بودجه‌های کلانِ بادآورده و رسانه‌های وابسته، توانایی انحرافِ افکار عمومی و مصادره‌ی مبارزات را دارند.

ولی نقش مبارزان میدانی و واقعی در مواجهه با این فرصت طلبی چه می‌تواند باشد، سوالی کلیدی‌ای است که با آن روبرو هستیم. ما تریبون و رسانه‌ی بزرگ در دست نداریم ولی نقش اصلی را در پراتیک و میدان مبارزه داریم. و در کنار این، نیاز داریم که با بهره‌گیری از تجربیات تاریخی گذشته، که شکست‌هایمان را به‌ ما یادآوری می‌کند که اصلی‌ترین دلیلش در تفاوت خوانش‌ها هرچند جزئی بوده باشد، است. هرگاه از روند و مبارزات چپ در ایران گفته می‌شود، پراکندگی و اختلافات به یادمان می‌آید. ما بعنوان کمیته‌ی جوانان انقلابی سرخ مهاباد از سایر کمیته‌ها، تشکل‌ها، گروەها، شوراها و سازمان‌های چپ اعم از سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و آنارشیست‌ها دعوت می‌کنیم که با تشکیل یک ائتلاف سراسریِ جبهه‌ی چپ به مبارزاتمان سازمان بدهیم و با استفاده از سانترالیسم دمکراتیک در تاکتیک‌ها عمل کنیم. ما ضمن حفظ فرهنگِ انتقادی می‌توانیم در تعیین استراتژی متفاوت باشیم ولی در تاکتیک‌ها باید تا سرنگونیِ کاملِ جمهوری اسلامی و تقابل با فرصت طلبانِ وابسته به امپریالیسم در یک راستا عمل کنیم.

قدم‌هایتان استوار، مبارزه‌تان پایدار، پیروز و سلامت باشید.

کمیته‌ی انقلابی جوانان سرخ مهاباد
٢٧ آذر ١٤٠١

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1