ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمع اعتراضی بازنشستگان + عکس

تجمع اعتراضی بازنشستگان هفت تپه و کاغذپارس

 


 

تجمع اعتراضی بازنشستگان

تجمع اعتراضی بازنشستگان هفت تپه و کاغذپارس به وضعیت معیشتی در مقابل ساختمان تامین اجتماعی شوش .

امروز یکشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
https://t.me/syndica_7tape

 

 

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1