ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.حضور مردم و خانواده‌ی محمد قبادلو در اطراف زندان رجایی‌شهر

با انتقال محمد قبادلو و محمد بروغنی به انفرادی‌ها و افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال اجرای حکم اعدام این دو مبارز زندانی، خانواده‌ی محمد قبادلو به مقابل زندان رجایی‌شهر رفته‌اند. تعدادی از مردم نیز به محض شنیدن این خبر خودشان را به اطراف زندان رسانده‌اند. تنها راه جلوگیری از اجرای احکام اعدام حضور مردم در صحنه است.


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1