ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت

دادخواهی که هر چند بر مدار قانون بود، اما برخورد ناجوانمردانه نیروهای نظامی، در عسلویه با رادمردان صنعت نفت، حکایت از آن دارد که، وزارت نفت سر آن ندارد که به خواسته های این زحمتکشان جامه عمل بپوشاند، گفته بودیم، ما را به هماوردی نخوانید، که سخت پشیمان میشوید، اما با برخورد امروز نشان دادید که، در پی هماوردید.

 


 

بنام مردی و مردانگی

درود بر شما سلحشوران و پایمردان صنعت نفت،
۲۷م دی ماه نشان از آن داشت که هر گاه پای مردی و مردانگی و دادخواهی به میان آید، دلاور مردان صنعت نفت از جنوبی ترین کرانه آبهای نیلگون پارس تا هر گوشه ایران زمین، فریاد دادخواهی برخواهند آورد، امروز خروشانتر از ۲۶ آذر به میدان آمدید. شما سرآمد میدان و میدان داری هستید، دلاورمردانی که هم پایبند فراهم کردن گرمای خانه های هم میهنانشان در زمستان سرد هستند و هم دادخواه مطالبات بر زمین مانده خود و خانواده هایشان.

دادخواهی که هر چند بر مدار قانون بود، اما برخورد ناجوانمردانه نیروهای نظامی، در عسلویه با رادمردان صنعت نفت، حکایت از آن دارد که، وزارت نفت سر آن ندارد که به خواسته های این زحمتکشان جامه عمل بپوشاند، گفته بودیم، ما را به هماوردی نخوانید، که سخت پشیمان میشوید، اما با برخورد امروز نشان دادید که، در پی هماوردید. و بر آنید که فریادهای ما را در گلو خفه کنید، اما خوب بدانید، هماوردی با ما پشیمانی در پی دارد، بزرگترین آتش ها از یک جرقه آغاز میگردد و بزرگترین خیزش ها با یک مشت گره کرده.

و شاید نیاز نباشد که یادآوری کنیم، که تیر از شصت رفته باز نیاید به شصت

بیش از شصت هزار نیروی رسمی نفت را به روز سیاه نشانده اید. ۱۱ هزار نیروی متخصص و کارا را که بخش زیادی از آنها نخبه های این سرزمین هستند، را در هاله ای از نا امیدی گرفتار کرده اید.

با قانون ستمگرانه ای که در بخش مالیات بر درآمد کارکنان نفت بسته اید، سقفی که برای دریافتی کارکنان با سابقه بالا نشان کرده اید، پایبند نبودن به انجام ماده ده قانون اختیارات وزارت نفت، که دستکم بخشی از جامعه نفت را میتوانست از زیر خط فقر به بالا بکشد، با کور کردن انگیزه در کارکنان صنعت نفت، و با دلسرد کردن، همکارانی که در آستانه بازنشستگی هستند و کوله بار بیش از سی سال کارآزمودگی را بر دوش میکشند و میتوانند با آموزش نیروهای جوان صنعت نفت را جانی دوباره ببخشند، هم پشت پا به تولید سرانه ملی زده اید، و هم اینکه نام خود را به پتیارگی در تاریخ صنعت نفت نگاشته اید. بر این مدار بمانید که خودکرده را تدبیر نیست، زمانی به خود خواهید آمد که بسیار دیر شده است.

گفته بودیم،

یکصد گل سرخ، یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده می ترسانی

ما گر زسر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

در محفل عاشقان خوشا رقصیدن
دامن زبساط عافیت برچیدن

در دست سر بریدهٔ خود بردن
در یک یک کوچه کوچه‌ها گردیدن

 

۱۴۰۱ / ۱۰/ ۲۷
شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت
https://t.me/poyesh_karkonan_rasmi_naft

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1