ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه جمعی از استادان دانشگاه شهید چمران اهواز درباره مسمومیت های مشکوک چند مدرسه دخترانه کشور

این رویداد شوم مایه تاسف و انزجار اقشار مختلف مردم سرتاسر کشور گردیده است، بویژه که هدف این مسمومیت ها دختران معصوم نوجوان ایران بوده اند.

 


 

بیانیه جمعی از استادان دانشگاه شهید چمران اهواز درباره مسمومیت های مشکوک چند مدرسه دخترانه کشور

هموطنان عزیز
همچنانکه مستحضرید بیش از دو هفته است اخباری زجرآور در زمینه مسمومیت های مشکوک چند مدرسه دخترانه در چند شهر کشور منتشر می شود. این رویداد شوم مایه تاسف و انزجار اقشار مختلف مردم سرتاسر کشور گردیده است، بویژه که هدف این مسمومیت ها دختران معصوم نوجوان ایران بوده اند. با توجه به خبررسانی های غیر شفاف سازمان ها و نهادهای ذیربط حاکمیتی در این زمینه و در عین حال ظن قوی عمدی بودن این جنایات از مقامات و نهادهای ذیربط حکومت به جد خواستاریم تا بی پرده پوشی، سریع، و با قاطعیت به این فاجعه های جنایتکارانه احتمالی در محیط های آموزشی کودکان و نوجوانان پایان دهند و موجب بازیابی اعتماد همگانی شوند. بی تردید، هر گونه تعلل، پرده پوشی و مماشات با عاملان این جنایات هولناک، باعث فوران خشم شهروندان سرتاسر کشور خواهد گردید.

۱- دکتر عباس امام
۲- دکتر مهناز کسمتی
۳- دکتر حسن دادخواه
۴- دکتر مهدی قمشی
۵- دکتر محمد حسین راضی جلالی
۶- دکتر عبدالمهدی معرف زاده
۷- دکتر فاطمه پودات
۸- دکتر محسن صنیعی
۹- دکتر عادل خنیاب نژاد
۱۰- دکتر لطف اله خواجه پور
۱۱- دکتر محمد کوتی
۱۲- دکتر سید جواد آقاجری
۱۳- دکتر مهرانگيز چهرازی
۱۴- دکتر قاسم بستانی
۱۵- دکتر اشرف جزایری
۱۶- دکتر یداله مهرعلیزاده
۱۷- دکتر مهرداد نامداری
۱۸- دکتر زهرا برومند
۱۹-دکتراسفندیار فاتح
۲۰- دکتر بابک مختاری
۲۱- دکتر مریم کلاهی
۲۲- دکتر علی‌محمد فروغمند
۲۳- دکتر عبدالحسین محمودیان شوشتری
۲۴- دکتر محمد نوری
۲۵- دکتر افشین قنبرزاده
۲۶- دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی
۲۷- دکتر محمد رحیم حاجی حاجیکلایی
٢٨- دکتر ايرج كاظمي نژاد
۲۹- دکتر پروانه تیشه زن
۳۰- دکتر رویا آزادی
۳۱- دکتر سید محمود کاشفی پور
٣٢- دكتر منصور مياحی
۳۳- دکتر نوید علایی شینی
۳۴- دکتر مریم قادری
۳۵- دکتر سیدمرتضی افقه
۳۶- دکتر محمد صباییان
۳۷- دکتر سمیه بهرامی
۳۸- دکتر مسعود صفایی مقدم
۳۹- دکتر سید منصور مرعشی
۴۰- دکتر محسن قنبرزاده
۴۱- دکتر کامران رضایی جعفری
۴۲- دکتر محمد رضا علم
۴۳- دکتر منصور سراج
۴۴- دکتر امین منصوری
۴۵. دکتر محمد رعایایی
۴۶- دکتر سیاوش مکتبی
۴۷- دکتر نجفعلی رضایی آباده
۴۸- دکتر عبدالرحمن راسخ
۴۹- عبدالحمید صباحی
۵۰- دکتر محمود آبدانان مهدیزاده
۵۱- دکتر حسین آقایی جنت مکان
۵۲- دکتر پروانه ولوی
۵۳- دکتر رحیم چینی پرداز
۵۴- دکتر ایران داودی
۵۵- دکتر محمدجواد رشتی
۵۶- دکتر سید عزیز آرمن
۵۷- دکتر عزیز حزباوی
۵۸- دکتر بهروز زرگر
۵۹- محمود فرخیان
۶۰-دکتر احمد لندی
۶۱-دکتر حیدرعلی کشکولی
۶۲-دکتر حسن فروغی
۶۳- دکتر سعادت رستگارزاده
۶۴- دکتر منوچهر جوکار
۶۵- دکتر احمدعلی معاضدی
۶۶- دکتر زهره قطب الدین
۶۷- دکتر آرش مرادزادگان
۶۸- دکتر موسی مسکرباشی
۶۹- دکتر سید رضا کاظمی نژاد
۷۰- دکتر مرتضی بهبهانی نژاد
۷۱- دکتر محمدحسین گنجی

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1