ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«دادگاه» تجدیدنظر حکم کیوان مهتدی را عینا تائید کرد

بدیهی است که این احکام ظالمانه باید بی‌درنگ و بی‌هیچ قیدوشرط لغو شود. جای آزادی‌خواهان و مدافعان مردم ستم‌زده و محروم زندان نیست.

 


 

«دادگاه» تجدیدنظر حکم کیوان مهتدی را عینا تائید کرد

کیوان مهتدی، مترجم، معلم، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت و برای بازجویی به اوین منتقل شد.

مهتدی در دادگاه بدوی به اتهام واهی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر دیوان بلخ این حکم بی‌اساس و موهوم را عیناً تائید کرد که پنج سال از این حکم ظالمانه قابل اجراست.

ناگفته پیداست که نمایش «عفو» و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی مکر و فریبی بیش نیست؛ چنان‌که همین «دادگاه»‌ها طی روزهای اخیر سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان، را به ۱۸ سال و ۳ ماه حبس محکوم کردند که ۶ سال و ۳ ماه آن قابل اجراست. هم‌چنین در دادگاه تجدیدنظر سروناز احمدی، مترجم و فعال حقوق کودکان، با ۳ سال و ۶ ماه حبس و کامیار فکور، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، با ۸ ماه حبس مواجه شدند.

بدیهی است که این احکام ظالمانه باید بی‌درنگ و بی‌هیچ قیدوشرط لغو شود. جای آزادی‌خواهان و مدافعان مردم ستم‌زده و محروم زندان نیست.

کیوان مهتدی، سمانه اصغری و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را بی‌درنگ آزاد کنید.

 


 

دسته : اجتماعي, ادبیات, سياسي, فرهنگی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1