ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.داود رضوی جهت مداوا و درمان در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد

سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای زندانی خود داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی می‌باشد.

 


 

 

داود رضوی جهت مداوا و درمان در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد

داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۵ مهرماه سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، پس از ۷ ماه بازداشت دیروز ۱۵ فروردین جهت مداوا و درمان در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. ایشان متاسفانه در طول بازداشت به خاطر فشارهایی که در اثر بازجویی‌های طولانی و حبس‌های انفرادی متحمل شده بود دچار بیماری گوارشی و خونریزی معده شده و مسئولین زندان و قوه قضائیه برای مداوا و درمان آقای رضوی هیچ گونه اقداماتی انجام ندادند‌ تا اینکه به دلیل پیگیری‌های خانواده و پس از مدتها دوندگی، خوشبختانه دبروز وی در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد‌.

سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اعضای زندانی خود داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی می‌باشد.

چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۶ فروردین ۱۴۰۲

تماس با ایمیل رسمی سندیکا:
vsyndica@gmail.com

تماس با کانال رسمی تلگرام سندیکا:
@Vahed_Syndica

کانال رسمی تلگرامی سندیکا:
‏https://t.me/vahedsyndica‌

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1