ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.توزیع نا عادلانه مزایای مستمر بین رانندگان قراردادی شرکت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحد به مسئولین شهرداری هشدار می‌دهد در صورت عدم نظارت از طرف شهرداری به عملکرد این پیمانکاران در پرداخت حق و حقوق رانندگان و مزدبگیران با اعتراض و اعتصابات قانونی آنان مواجعه خواهند شد.

 


 

توزیع نا عادلانه مزایای مستمر بین رانندگان قراردادی شرکت واحد

یکی از دستاوردهای نظام سرمایه‌داری و‌ سیاستهای ضدکارگری چند دهه اخیر تشکیل و ایجاد شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای است که این شرکت‌ها با حمایت دولت به جهت استثمار بیشتر کارگران و مزد بگیران و زیر خط فقر نگه داشتن آنها و کوچک کردن سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان درست شده است. بدین طریق مزد بگیران با نداشتن امنیت شغلی به صورت تمام و کمال تحت اختیار حاکمان قدرت و نظام سرمایه‌داری قرار گرفته و به هر شرایطی در محیط کار تن می‌دهند. متاسفانه پای این شرکت‌های واسطه‌ای توسط شهردار «انقلابی» در شرکت واحد هم باز شده است. بعد از بازنشسته شدن اکثریت رانندگان‌ رسمی در دو سال اخیر، شهرداری و شرکت واحد برای تامین نیروی انسانی در شرکت واحد به جای اینکه به صورت مستقیم اقدام به جذب نیرو بکنند، این کار را با واسطه‌گری شرکت‌های پیمان‌کاری هادیان شهر و حامیان شهر انجام داده‌اند. علاوه بر تفاوت حقوق و مزایای رانندگانی که برای این دو پیمانکار کار می‌کنند با رانندگان رسمی، حتی در پرداخت به رانندگانی که در یک شرکت هستند و کار یکسانی انجام می‌دهند نیز تفاوت زیادی وجود دارد. در بسیاری از موارد در پرداخت این مزایا قوانین کار رعایت نمی‌شود.

به رانندگان‌ قراردادی شرکت حامیان شهر که در کنار رانندگان رسمی و همچنین رانندگان قراردادی هادیان شهر در حال انجام وظیفه و ارائه خدمات به شهروندان هستند برنجی که به مناسبت یکی از اعیاد سال که در شرکت واحد به رانندگان داده شد تعلق نگرفت.

پس از اعتراضاتی که از طرف این رانندگان به خدمات رفاه شرکت واحد انجام شد، شرکت واحد دلیل این کار را عدم همکاری شرکت حامیان شهر در تهیه این مزایا برای رانندگان تحت قرارداد خودش اعلام نمود.

سوال اینجاست: آیا حامیان شهر هزینه تهیه این مزایا را از شهرداری برای رانندگان گرفته ولی به آنان پرداخت نکرده و وجه آن را به یغما برده؟ چرا باید برای کار مساوی حقوق و مزایای متفاوتی وجود داشته باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد به مسئولین شهرداری هشدار می‌دهد در صورت عدم نظارت از طرف شهرداری به عملکرد این پیمانکاران در پرداخت حق و حقوق رانندگان و مزدبگیران با اعتراض و اعتصابات قانونی آنان مواجعه خواهند شد.

چاره کارگران وحدت و‌ تشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1