ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«اعدام بس!»، بیانیه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران در ارتباط با حکم اعدام

هم اکنون سه تن از فرزندان ما مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در دادگاهی بدون هیأت منصفه، و بی‌داشتن وکیل و بر اساس اعترافات اجباری محکوم به اعدام و در زندان دستگرد در آستانه اعدام قرار دارند و خود و خانواده هایشان به کمک ما نیازمندند. باید که با اعتراض به این احکام مانع از اجرای آن گردیم.

 


 

اعدام بس!

هموطنان گرامی !
هشت ماه اعتراضات مردمی به خاطر چه بود؟ مگرنه اینکه مردم از تبعیض و نابرابری و بی عدالتی به جان آمده و با شعار عدالتخواهی و آزادی به وضع موجود “نه” گفتند؟

مردم از زنان، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، دانش‌آموزان، کسبه، حقوقدان، نویسندگان، هنرمندان و همه زحمتکشان و فرودستان در اعتراضات خیابانی با شعار “زن، زندگی، آزادی” خواهان تغییرات اساسی برای برچیدن انواع تبعیض و نابرابری شده اند. علیرغم جانباختن حداقل ۵۳۰ نفر و زخمی و نابینا شدن صدها نفر و بازداشت و زندانی دهها هزار نفر و اعدام ناجوانمردانه جوانان کارگر و زحمتکش ایرانی از این خواسته ها پا پس نکشیده اند.

هم اکنون سه تن از فرزندان ما مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در دادگاهی بدون هیأت منصفه، و بی‌داشتن وکیل و بر اساس اعترافات اجباری محکوم به اعدام و در زندان دستگرد در آستانه اعدام قرار دارند و خود و خانواده هایشان به کمک ما نیازمندند.

دشمنان آزادی می‌خواهند با اعدام این عزیزان ما را از اعتراض به وضع موجود پشیمان کنند و از دخالت مدنی در زندگی و حق تعیین سرنوشتمان به دست خودمان بازدارند!

فرزندان ما در آستانه بی‌رحمانه ترین انتقام‌جویی ها قرار دارند!

نهاد های حکومتی که قاعدتا باید به همان قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشند، خلاف آن عمل می‌کنند. به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم متعهد و پایبند نیستند. بهمین دلیل تنها عامل بازدارنده و تاثیرگذار اعتراضات وسیع و گسترده مردمی است!

باید که با اعتراض به این احکام مانع از اجرای آن گردیم.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
https://t.me/etehadesarasari

 


 

 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1