ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.نشست اول ماه‌ مه، روز کارگر، با حضور محمد مالجو، (پژوهشگر اقتصادی)، پرویز صداقت (پژوهشگر اقتصادی)، و آرمان ذاکری (جامعه شناس)

بزگزار کننده: گروه علمی_تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران

 


 

نشست اول ماه‌ مه، روز کارگر، با حضور محمد مالجو، (پژوهشگر اقتصادی)، پرویز صداقت (پژوهشگر اقتصادی)، و آرمان ذاکری (جامعه شناس)

بزگزار کننده: گروه علمی_تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران

 

فایل شنیداری سخنرانی آرمان ذاکری

 

فایل شنیداری سخنرانی محمد مالجو

 

فایل شنیداری سخنرانی پرویز صداقت

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1