ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.نولیبرالیسم، اسلام سیاسی و ایران امروز – سخنرانی پرویز صداقت و محمد مالجو (شنیداری)

سمینار «نئولیبرالیسم ایرانی: نقد اقتصاد سیاسی ایران» دانشگاه شیراز، یکم خرداد 1402

 


 

 

نولیبرالیسم، اسلام سیاسی و ایران امروز – سخنرانی پرویز صداقت و محمد مالجو در سمینار «نئولیبرالیسم ایرانی: نقد اقتصاد سیاسی ایران» دانشگاه شیراز، یکم خرداد 1402

 

فایل شنیداری سخنرانی پرویز صداقت:

فایل شنیداری سخنرانی محمد مالجو:

 

————————————-

نقد اقتصاد سیاسی
https://t.me/pecritique

 

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب : ,

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1