ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه مشترک: برای تداوم انقلاب زن زندگی آزادی و مبارزه علیه حکومت اعدام و دیپلماسی جنایتکارانه حکومت!

ما از تمام فعالین و خانواده های دادخواه، فعالین رسانه، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های متشکل و فعالین منفرد و تمام آنان که دل در گرو انسانیت، آزادی، برابری، سکولاریسم و مدرنیسم دارند، دعوت می‌کنیم تا با همکاری یکدیگر موجی عظیم از اتحاد و همبستگی را برای نابودی همیشگی حکومت اعدامی و اعدام‌ها به هر دلیلی را ایجاد کنیم و بدین وسیله سرنگونی جمهوری اسلامی را سریعتر کنیم.
پایان اعدام‌ها و جنایات و سرکوب‌ها گره به سرنگونی این حکومت و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی خورده است.

 


 

 

بیانیه مشترک

برای تداوم انقلاب زن زندگی آزادی و مبارزه علیه حکومت اعدام و دیپلماسی جنایتکارانه حکومت!

پس از گذشت هشت ماه از «انقلاب زن زندگی آزادی» و در تداوم دومین مرحله انقلاب‌مان برای عمق بخشیدن بیشتر به انقلاب و روشن شدن هرچه بیشتر خاستگاه سیاسی انقلاب، در حال به عقب راندن جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلفی هستیم. اولین عرصه‌ای که تحمیل آنرا به جمهوری اسلامی در دومین مرحله انقلاب تثبیت کرده‌ایم، مسئله مبارزه علیه حجاب اجباری بوده؛ حکومت تمام تلاشش را کرد تا این خاکریز فتح شده توسط انقلابیون زن زندگی آزادی و مشخصا زنان مبارز که پشتیبانی تمام جامعه را با خود دارند، پس بگیرد؛ اما، موفق نشد.

در این راه با اقدام به موقع تشکل‌ها و نهادهای همبسته و قدرتمند علیه حجاب اجباری، امروز رژیم اسلامی جنازه «حجاب اجباری» را باید هر شنبه تشییع کند؛ بله، بعد از یک روند هفت هفته‌ای از شنبه ۲۶ فروردین دیگر تصرف خاکریز حجاب را تثبیت کردیم.

حالا پس از گذشت دو ماه از تصاحب خاکریز حجاب، جمهوری اسلامی جنایتکار که بر بدن‌های بی‌جان اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان ۴۴ سال اخیر ایستاده و خون همرزمان‌مان را می‌مکد، کاملا متوجه شده که نمی‌تواند نسبت خروش خشم مردم معترض و تحت سرکوب و محرومیت و استثمار و بخش وسیعی از انقلابیون که در هزاران نهاد و گروه و تشکل مختلف سازمان پیدا کرده‌اند، ایستادگی کند. لذا ناچار است تا برای بقای خود، سیاست سرکوب حداکثری را در پیش بگیرد.

این اقدام با توجه به صدور گسترده احکام ضدانسانی اعدام برای مبارزین و شهروندان و اجرای وحشیانه آنان علیرغم اعتراضات گسترده و واکنش اعتراضی جامعه، نشان می‌دهد حکومت اسلامی از فرجه پیش آمده بین تجمعات اعتراضی سراسری فاز اول انقلاب و تجمعات اعتراضی سراسری که در راه است استفاده کرده و سیاست سرکوب شدید در داخل و مذاکره و امتیاز دادن در خارج کشور را در پیش گرفته است.
بر همین مبنا روندی را در سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنیم. اقدامات سازشکارانه اخیر دولت بلژیک در قبال استرداد اسدالله اسدی تروریست به جمهوری اسلامی، مشخص کرد که این حکومت در نظر دارد در عرصه بین‌المللی با گروگانگیری و باج خواهی و در عین حال نرمش در ابعادی دیگر، روند بایکوت شدن در عرصه بین‌المللی را کند کرده و مانع این امر شود. (بایکوت جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی یک فاز مهم مبارزات احزاب و فعالین سیاسی و ایرانیان خارج کشور در چند ماه اخیر بوده است.)

عموم جامعه، به تشکل‌ها، جریانات، سازمان‌ها، احزابی در انقلاب زن زندگی آزادی توجه و اعتماد می‌کنند که هم منفعت با این انقلاب و مردمی که این انقلاب را رقم زده‌اند، باشند؛ نه به آنان که در صدد هستند به کمک لابی‌گری با سیاستمداران امروز و دیروز دولت‌هایی که هیچگاه وضعیت انسانی در ایران برایشان مهم نبوده، خواسته‌های مردم از انقلاب را برای تصاحب قدرت توسط جریان خودشان معامله کنند.
تنها یک راه برای عقب راندن دولت‌های خارجی از حمایت جمهوری اسلامی وجود دارد و آنهم این است که اعتراضات ما فعالین و مردم داخل کشور و در ادامه خارج  کشور، بیشتر و بیشتر جمهوری اسلامی را به گوشه رینگ مبارزه بر سر پیروزی انقلاب ببرد.

ما از تمام فعالین و خانواده های دادخواه، فعالین رسانه، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های متشکل و فعالین منفرد و تمام آنان که دل در گرو انسانیت، آزادی، برابری، سکولاریسم و مدرنیسم دارند، دعوت می‌کنیم تا با همکاری یکدیگر موجی عظیم از اتحاد و همبستگی را برای نابودی همیشگی حکومت اعدامی و اعدام‌ها به هر دلیلی را ایجاد کنیم و بدین وسیله سرنگونی جمهوری اسلامی را سریعتر کنیم.

پایان اعدام‌ها و جنایات و سرکوب‌ها گره به سرنگونی این حکومت و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی خورده است.

جمهوری اسلامی نابود باید گردد
مرگ بر حکومت اعدامی
فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی

امضاکنندگان:
تشکل دانشجویان پیشرو
تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران
تشکل دانش‌آموزان انقلابی بوشهر
آزاد اندیشان جندی‌شاپور
اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا
جمعیت دانشجویان متحد دانشگاه خواجه نصیر
کمیته سراسری دانشجویان کردستان
آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال
جمعیت دانشجویان آزاد دانشگاه آزاد سنندج
دانشجویان آزاد خوراسگان (آزاد اصفهان)
انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی
گروه زنان و جوانان انقلابی تهرانسر
جمعیت جوانان پیشرو تهران
گروه زنان انقلابی شیراز
گروه دختران آفتاب ارومیه

فعالین و دانشجویان:
دانشگاه اصفهان
دانشگاه فنی دخترانه سنندج
دانشگاه کردستان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه یزدان پناه

۸ خرداد ۱۴۰۲

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1