ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.عدم رسیدگی پزشکی به برهان سعیدی، فعال کارگری در بازداشتگاه اطلاعات سنندج

نزدیک به ۲ ماه از بازداشت برهان سعیدی، فعال کارگری می‌گذرد و علی‌رغم ‌ابتلای وی به بیماری قلبی و درخواست برای درمان و انتقال به بیمارستان، مسئولان اداره اطلاعات سنندج از انجام آن سر باز می‌زنند. او به درمان و مصرف دارو نیاز دارد اما نیروهای امنیتی ممانعت می‌کنند.


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1