ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سندیکای کارگران شرکت واحد: ابلاغ حکم داود رضوی

امروز صبح، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، بدون هماهنگی با وکیل داود رضوی، این کارگر زندانی را به بیدادگاه شعبه ۱۵ اعزام نمودند، و حکم داود رضوی توسط دفتر قاضی صلواتی به وی اعلام اعلام شد.

 


 

ابلاغ حکم داود رضوی

امروز صبح، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، بدون هماهنگی با وکیل داود رضوی، این کارگر زندانی را به بیدادگاه شعبه ۱۵ اعزام نمودند، و حکم داود رضوی توسط دفتر قاضی صلواتی به وی اعلام اعلام شد.

بر اساس حکم اعلامی، داود رضوی به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و فعالیت در گروه‌های سیاسی و احزاب محکوم گردیده است.

اتهام داود رضوی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعلام شده است که مصادیق آن عضویت در هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه، تجمع روبروی مجلس و شهرداری برای مسکن و مطالبات کارگری، ساماندهی اعتراضات کارگری در شرکت واحد، شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار، ارتباط با همکاران سندیکایی همانند حسن سعیدی و رضا شهابی، و‌نیز دیدار با ۲ معلم سندیکایی فرانسوی بوده است.

داود رضوی در ۵ مهرماه ۱۴۰۱ دستگیر شده و بعد از تحمل ۸۲ روز بازداشت در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ ابتدا در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۱به زندان تهران بزرگ و سپس در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به بند ۶ زندان اوین منتقل گردید. وی در این مدت براساس حقوق به اصطلاح قانونی که فقط روی کاغذ اعتبار دارند اما برای کارگران و‌مردم محروم اجرایی نمی‌شوند، می‌بایست تا زمان صدور حکم با وثیقه بیرون زندان باشد که عملا اجرایی نشد.

حکم داوود رضوی نشان می‌دهد که پیگیری مطالباتی همانند مسکن، دستمزد و اتحاد با همکاران و ایجاد سندیکای کارگری برای پیگیری این مطالبات از نظر قوه قضائیه و‌ حاکمیت اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود، حقوقی که دولت ایران آنرا بر اساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان‌جهانی کار باید رعایت‌کند.

تلاش برای مسکن بهتر و یا دستمزد بالاتر اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود چرا که امنیت ملی یعنی امنیت کارفرمایان و تلاش برای زندگی بهتر یعنی به خطر انداختن امنیت کارفرمایان و‌حکومت آنها.

سندیکای کارگران شرکت واحد صدور این حکم ضد کارگری را محکوم نموده و خواستار توقف این حکم برای داود رضوی و همچنین لغو پرونده سازی و اتهامات بی پایه و اساس برای داود رضوی و‌ دیگر اعضای زندانی سندیکا حسن سعیدی و رضا شهابی می‌باشد.

کارگر زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
چاره کارگران وحدت و‌ تشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۷ خرداد ۱۴۰۲

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1