ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس در همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر

ما دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس خاموشی را روا نمی‌دانیم. دوشادوش دانشجویان هنر می‌ایستیم و نمی‌گذاریم شعلۀ مبارزه را در دانشگاه و جامعه خاموش کنند. استبداد رفتنی است و هرم آزادی بدن‌هایمان را گرم کرده است. مبارزه ادامه دارد.

 


 

بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس در همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر

هنر خوار شد جادویی ارجمند

در حکومت جمهوری اسلامی که همواره هنر را خوار داشته و جادویی را ارجمند، دانشجویان هنر، این تن‌های آزاد، همواره رخت سرکوب را دریده‌اند و با زیستی آزادانه تجسم «زن، زندگی، آزادی» بوده‌اند و با زندگی هنری خود چون ستاره‌ای در شب سیاه استبداد درخشیده‌اند. در گرماگرم خیزش مهسا، دلیرانه در مسیر آزادی گام برداشتند و از مبارزه و مقاومت حماسه آفریدند و هنری برتر از گوهر نشانمان دادند. سپاه تاریکی که چشم دیدن این روشنان همیشه‌بیدار را ندارد حکم کرده است که در نقاب ظلمت فروروند. دانشجویان هنر بار دیگر در دانشگاه کنار هم ایستادند تا جمعشان پردۀ شب را پاره کند. حراست دانشگاه که حرص حاکم را حراست می‌کند با خشم و خشونت به مقابله نشست. امروز رهزنان تیره‌پندار ده‌ها نفر از دانشجویان هنر را از مقابل دانشگاه ربوده‌اند و دانشگاه که دیگر امید پگاه دانش در آن نمی‌رود گیسوان دختران را به زنجیر می‌کشد.

ما دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس خاموشی را روا نمی‌دانیم. دوشادوش دانشجویان هنر می‌ایستیم و نمی‌گذاریم شعلۀ مبارزه را در دانشگاه و جامعه خاموش کنند. استبداد رفتنی است و هرم آزادی بدن‌هایمان را گرم کرده است. مبارزه ادامه دارد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1