ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه‌ی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا در اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر

عاقلانه‌تر آنکه به جای اتلاف وقت و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، تجربیات شکست‌خوردهٔ پیشین را به‌یادآورید و آیینهٔ عبرت سازید چرا که ما دانشجویان دست در دست هم نهاده‌ایم و سکوت نخواهیم کرد.

 


 

بیانیه‌ی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا در اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه هنر

آزموده را آزمودن خطاست
ما دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به‌ یمن پیوند دیرینهٔ دانشجویان هنر در این دو دانشگاه، ضمن اعلام حمایت کامل از دوستانمان در دانشگاه هنر، تقویم را گواه میگیریم تا این سیاست را پیشاپیش شکست‌خورده بدانیم.

– سال ۱۳۹۲؛ دانشگاه هنر
– اعتراضات حجاب ۱۳۹۸؛ دانشگاه تهران
– مهر ۱۴۰۰؛ دانشگاه هنر
– ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲؛ دانشگاه تهران
– شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲؛ دانشگاه هنر

اقدامات تندروانه و بی‌پروای حراست و هر ضربت بر بدنهٔ دانشجویان هنر و دیگر اقشار دانشجویی، در مقیاسی بزرگتر آسیبی بر پیکرهٔ جامعه است که خشم و واکنش مستقیم جامعه هنری و دانشگاهی را در پی خواهد داشت.

عاقلانه‌تر آنکه به جای اتلاف وقت و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، تجربیات شکست‌خوردهٔ پیشین را به‌یادآورید و آیینهٔ عبرت سازید چرا که ما دانشجویان دست در دست هم نهاده‌ایم و سکوت نخواهیم کرد.

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1