ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.لغو مجدد اعزام داود رضوی کارگر زندانی به بیمارستان از طرف مسئولین زندان اوین به بهانه نپوشیدن لباس زندان

شرایط جسمی داود رضوی در طول بازجویی های طولانی و حبس های انفرادی و تحت فشار قرار گرفتن بسیار وخیم تر گشته است، اما مسئولین زندان به خاطر پایبندی داود رضوی به قوانین شناخته شده بین المللی در دفاع از حقوق اولیه زندانیان مانع اعزام ایشان به بیمارستان می‌شوند. این کار خصمانه و عامدانه آنان‌ بیماری این‌کارگر زندانی را روز به روز حادتر خواهد کرد.

 


 

لغو مجدد اعزام داود رضوی کارگر زندانی به بیمارستان از طرف مسئولین زندان اوین به بهانه نپوشیدن لباس زندان

دیروز دوشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۲ طی هماهنگی قبلی با بیمارستان‌ قرار بود داود رضوی برای انجام‌ آندوسکوپی به بیمارستان اعزام شود ولی به علت نپوشیدن لباس زندان مسئولین زندان اوین مانع اعزام ایشان به بیمارستان شدند.

شرایط جسمی داود رضوی در طول بازجویی های طولانی و حبس های انفرادی و تحت فشار قرار گرفتن بسیار وخیم تر گشته است، اما مسئولین زندان به خاطر پایبندی داود رضوی به قوانین شناخته شده بین المللی در دفاع از حقوق اولیه زندانیان مانع اعزام ایشان به بیمارستان می‌شوند. این کار خصمانه و عامدانه آنان‌ بیماری این‌کارگر زندانی را روز به روز حادتر خواهد کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به ممانعت عامدانه مسئولان زندان اوین از انتقال داود رضوی به بیمارستان بشدت معترض می‌باشد و هرگونه رفتاری که در چهار چوب قوانین و استانداردهای مدافع حقو‌ق یک زندانی نباشد را شدیدا محکوم مینماید.

کارگر زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
چاره کارگران وحدت و‌ تشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۶ تیر ۱۴۰۲

کانال رسمی تلگرامی سندیکا:
https://t.me/vahedsyndica‌

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1