ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری به ۴ سال حبس محکوم شد

راضیه زیدی، وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد خبر داد: انصاری‌نژاد، فعال کارگری بازنشسته به ۴ سال حبس محکوم شد.

 


 

ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری به ۴ سال حبس محکوم شد

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و بر مبنای گزارش وزارت اطلاعات حکم پرونده ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری بازنشسته را صادر کرد.

راضیه زیدی، وکیل ریحانه انصاری‌نژاد در گفتگویی با امتداد، ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: اتهام انتسابی به موکلم؛ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. بر اساس این حکم، ریحانه انصاری‌نژاد به ۴ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده است.

مصادیق اتهامی مندرج در حکم این پرونده، صرفا بر اساس کیفرخواست صادره نبوده و بر اساس گزارش ثبت شده وزارت اطلاعات در پرونده است؛ در حالی که مرجع صادرکننده حکم مکلف است صرفا در محدوده مفاد کیفرخواست به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای کند.

پرونده موکلم، مانند بسیاری از پرونده‌های موسوم به پرونده‌های امنیتی در تمام مراحل دادرسی از زمان تشکیل تا صدور حکم، مملو از موارد بسیاری از نقض و نادیده گرفتن قوانین است.

موارد نقضی که متاسفانه هریک به تنهایی روشن کننده میزان استقلال دستگاه قضایی-فارغ از شعبه رسیدگی کننده- در بررسی و رسیدگی به این دست از پرونده‌هاست.

پرونده‌هایی که با اتهامات واهی و با شکایت نهادهای امنیتی تشکیل شده و ماموران این نهادها، به عنوان ضابط قضایی در پرونده حضور داشته و کیفرخواست و رای صادره در آن ها نیز بر مبنای گزارش ایشان و بدون توجه به دفاعیات متهم و وکیل پرونده، تنظیم و صادر می‌شود.

 

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1