ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جمعی از کارگران هفت تپه: زنگ خطر به صدا درآمد! نقشه های ضد کارگری را خنثی کنیم

همکاران عزیز! برای جلوگیری از تخریب شرکت و جلوگیری از واگذاری شرکت به بخش خصوصی باید از مسببین این وضعیت اعلام برائت و دوری کنیم. باید فعالین کارفرمایی و خائن ها و این مدیران فاسد را کنار بزنیم. برای درمان این تن خسته و رنجور خود و شرکت باید این ویروس ها را از بدن خود بیرون کنیم. ما در یک بزنگاه مهم در تاریخ هفت تپه هستیم و نباید اجازه داد وضعیت گذشته بر سر ما بیاید. ما باید خودمان برای سرنوشت خودمان اقدام کنیم. تا دیر نشده، اقدام کنیم.

 


 

 

زنگ خطر به صدا درآمد! نقشه های ضد کارگری را خنثی کنیم

همکاران عزیز میدانید که عده ای در حال پخش این خبر هستند که هفت تپه قرار است دوباره به بخش خصوصی واگذار شود چونکه ممکن است سودده نباشد. ما دقیقا به وضعیت سال قبل از واگذاری به اسدبیگی رسیده ایم. کلکی که مدیران دولتی و مدیران شرکت میزنند برای اینکه شرکت را به غارت برده و بعد به بخش خصوصی واگذار کنند این است. دفعه قبل هم همینطور بود: کشت و کار را رها میکنند، کارخانه را رو به نابودی میبرند و اورهال نمیکنند، بخش های مختلفی را نصفه کاره میکنند مثلا اداره برق کاملا رها شده و حتی تعمیر و شست و شو و نگهداری پمپ ها رها شده است و رئیس این اداره اصلا در شرکت نیست. مدیر کشاورزی و امثال رفعت کشت و برداشت را نابود میکنند، بازرگانی وارد زد و بند و فساد میشود، حراست از اراذل و اوباش حمایت میکند، مزارع به حال خود رها میشوند، احشام به مزارع حمله میکنند، و به طور خلاصه نه چیزی از کشت و نه چیزی از صنعت هفت تپه باقی می ماند. میلیاردها تومن دزدی شده. حجم سند سازی صوری و قلابی انقدر بالاست که حد و اندازه ندارد. هم دزدی شده و غارت و هم شرکت را با هزینه و بدهی بالا مواجه کرده اند. لابد از این به بعد میگویند شرکت ضررده شده و باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش خصوصی را میاورند هر غلطی دوست داشت میکند، تغییر کاربری میدهد، هزاران کارگر را اخراج میکند، ارز به جیب میزند، پول خرید یک هزارم پرداخت میکند و صاحب شرکت میشود، با اعتبار شرکت اختلاس میکنند، حقوق ها به تعویق میافتد، همه چیز دوباره زیر صفر میرود ما باید باز هم پنج سال بجنگیم و مصیبت بکشیم که دوباره شرکت دولتی شود و همه چیز به صفر برگردد.

چه کسی مسئول این وضع است؟ هفت طرح، ناصری و مدیرانش. اینها بلای جان هفت تپه شده اند. ویروسی هستند که به جان ما و شرکت افتاده. چه کسانی این ویروس را در میان ما اشاعه میدهند؟ فعالین کارفرمایی مانند خنیفر و رفعت و خائن هایی مانند آنها. حالا همین خائن ها برای اینکه اربابشان ناصری را نگه دارند میگویند ای داد ای هوار شرکت خصوصی خواهد شد و باید از ناصری و مدیران فاسدش مثل رفعت حمایت کرد. در حالی که همین ناصری و مدیرانش مسبب تخریب و نابودی شرکت هستند.

بله باید شرکت را نجات داد اما اول باید با لگد زیر خائن ها و مدیران هفت طرح زد. وقتی فعالین صدیق و مستقل کارگری فریاد میزدند برخی میگفتند الان باید سکوت کنیم که شرکت وضعش بهتر شود. فعالین مستقل کارگری برای همین روزها فریاد میزدند. میگفتند باید مدیران فاسد را برداشت باید شرکت به حداکثر وضعیت برسد و با شیوه کاری هفت طرح ما موفق نخواهیم شد. در عوض این فعالین مورد تعرض و حمله قرار گرفتند و اکثر ما سکوت کردیم. حالا باید تاوان این سکوت و عدم حمایت از فعالین را بدهیم. خودمان کردیم که خودمان باید جمعش کنیم.

باید مثل روزهای باشکوه اعتراض و اعتصاب و یکدست شدن هفت تپه متحد شویم، باید از فعالین مستقل دلجویی کنیم و پشتیبانی کنیم. باید علیه مدیران فاسد هفت طرح متحد شویم. باید برای وضعیت نابسامان شرکت دست به اعتراض بزنیم.

ما باید این ویروس ها را از تن خودمان و شرکت پاک کنیم. مدیران هفت طرح و فعالین کارفرمایی مثل خنیفرو رفعت و سایر خائن ها باید افشا و رسوا شوند و دست از تخریب فعالین مستقل و حمایت از مدیران فاسد هفت طرح بردارند. در این صورت هم وضع شرکت بهتر میشود و خطر واگذاری به بخش خصوصی را از سر میگذارنیم و هم وضعیت شرکت تثبیت و وضعیت حقوق بهتر میشود و تعداد بیشتری از همکاران فصلی قراردادی خواهند شد. این چیزی که قرار بود به دست بیاوریم. یادمان رفت که قرار بود خودمان به صورت جمع و شورایی بر مدیریت شرکت نظارت کنیم. برخی خائن ها ما را سرگرم مسائل حاشیه ای کردند و حواسمان را پرت کردند که یادمان برود همین هفت طرح دارد شرکت را نابود میکند. نقشه های ضد کارگری آنها تا جایی رسید که حتی فعالین کارگری دلسوز و مستقل ما را مورد حمله قرار دادند. حالا وقت آن است که با اتحاد دوباره این نقشه های ضد کارگری را خنثی کنیم.

همکاران عزیز! برای جلوگیری از تخریب شرکت و جلوگیری از واگذاری شرکت به بخش خصوصی باید از مسببین این وضعیت اعلام برائت و دوری کنیم. باید فعالین کارفرمایی و خائن ها و این مدیران فاسد را کنار بزنیم. برای درمان این تن خسته و رنجور خود و شرکت باید این ویروس ها را از بدن خود بیرون کنیم. ما در یک بزنگاه مهم در تاریخ هفت تپه هستیم و نباید اجازه داد وضعیت گذشته بر سر ما بیاید. ما باید خودمان برای سرنوشت خودمان اقدام کنیم. تا دیر نشده، اقدام کنیم.

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
پنج شنبه – ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1