ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یکشنبه های اعتراضی – بازنشستگان گیلانی + ویدئو

۱۹ شهریور ۱۴۰۲ رشت، گلسار؛ فریاد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در  اعتراض به بیداد گرانی و تورم و حقوق ناچیز خیابان را پر کرده است

 


 

یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان گیلانی

از گیلان تا خوزستان، اتحاد اتحاد
شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد

۱۹ شهریور ۱۴۰۲ رشت، گلسار؛ فریاد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در  اعتراض به بیداد گرانی و تورم و حقوق ناچیز خیابان را پر کرده است.

بیش از پنج سال است که کارگران بازنشسته زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف با فرياد “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”  به خیابان ها می‌آیند و در مقابل شعبه های سازمان ایستاده و پا به زمین میکوبند و مطالبات خود را در قالب شعارهای مشترک به گوش همگان می رسانند:

*فریاد فریاد، از این همه بیداد
*بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن
* نه مجلس، نه دولت، نیستن به فکر ملت
* هم مجلس، هم دولتِ، دروغ میگن به ملت
*رئیسی دروغگو، حاصل وعده هات کو
* یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه
*تورم، تورم، شکسته پشت مردم
* گرانی، تورم، دزدی از جیب مردم
* حقوق نصف نیمه، سکوت کنی همینه
* دست همه دولت ها، از صندوق سازمان کوتاه باید گردد.

کارگران بازنشسته گیلانی در پایان مطابق یکشنبه های پیشین دست در دست یکدیگر با سردادن شعار:
” کس، کسه دسته بگیریم، تا امی حقه فیگیریم”
با تاکید بر” تا یکشنبه ای دیگر” به تجمع و اعتراض خود پایان دادند.
فقط کف خیابون ، به دست میاد حقمون

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
19شهریور 1402
Telegram (https://t.me/komite_h/27610)

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1