ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فرار زندانی دانه درشت  حکومتی از زندان اوین

زندانی مالی شهمیری که دارای پرونده ۳ هزار میلیاردی بوده اوایل شهریورماه در یک برنامه از پیش تعیین شده با همکاری هدایت فرزادی ریاست زندان اوین متواری شده است

 


 

فرار زندانی دانه درشت  حکومتی از زندان اوین

زندانی مالی شهمیری که دارای پرونده ۳ هزار میلیاردی بوده و شاکیان متعددی دارد اوایل شهریورماه در یک برنامه از پیش تعیین شده با همکاری هدایت فرزادی ریاست زندان اوین با پوشیدن کت و شلوار و در دست داشتن تلفن همراه و شبیه شدن به کارمندان زندان به  بهانه بهداری از بند خارج شده و به رستوران خویش در تهران منتقل شده و دیگر به زندان بازنگشته و متواری شده.

برخی گمانه زنی ها درباره انتقال ۱۳ زندانی سیاسی در تاریخ ۱۲ شهریور ماه از زندان اوین به قزلحصار و دامن زدن به شایعه قصد شورش این زندانیان از سوی فرزادی رئیس اوین، کتمان و لاپوشانی همکاری و قصور وی در فرار زندانی دانه درشت مالی شهمیری از این زندان می باشد تا به بهانه برخورد با زندانیان سیاسی از پاسخگویی فرار کند. این در حالی است که پس از فراری دادن شهمیری از زندان اوین طی یکسری اقدامات سوال برانگیز فشار بر زندانیان سیاسی در اوین افزایش یافت بطوریکه با تحریک هدایت فرزادی رئیس اوین و سرهنگ محمودی رئیس بند ۴، یکسری از زندانیان معلوم الحال مالی درگیری‌هایی را با زندانیان سیاسی ایجاد کرده و محدودیت هایی برای زندانیان سیاسی ایجاد شد تا در تاریخ ۱۲ ام شهریور ماه انتقال ۱۳ تن از زندانیان سیاسی از زندان اوین به قزلحصار  این فشارها به زندانیان سیاسی به اوج خود رسید و کماکان نیز با ممنوع التماس و انتقال برخی از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی ادامه دارد‌.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1