ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.پایان نامه لیلا حسین زاده، کارشناسی ارشد رشته انسان شناسی

در این پژوهش به ارتباط بین دو ملت تورک و کورد در شهر نقده پرداخته می شود. پرسش از نزاع های هویتی تکرارشونده در نقده که به مقابله های شهری تمام عیار و کشتار انجامیده است، شهر نقده را به عنوان یک مورد مطالعاتی برای توصیف و ریشه یابی نزاع های هویتی حول هویت ملی/قومی پر اهمیت کرده است. سوال اولیه ی این پژوهش این بوده است: چه می شود که با قتل یک فرد در یک درگیری شغلی، نزاعی شهری همراه با تخریب محل های کسب و شعارهای هویتی رخ می نماید؟ بر این اساس هدف اصلی پژوهش بررسی نسبت هویتی بین تورک ها و کوردها در نقده و تلاش برای شکل دادن به توصیفی فربه از طریق لحاظ تاریخ و تبارشناسی روابن این دو ملت در نقده و فراتر از آن در طول تاریخ مدرن است. به این منظور تاریخ تکوین ناسیونالیسم کورد و تورک در ایران بررسی می شود و زمینه ی تاریخی که روند تکوین دولت-ملت در ایران به آن شکل می دهد و موجب متاثر شدن روابن تورک و کورد می شود مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب این پژوهش انسان شناختی علاوه بر به کارگیری روش مردم نگاری، از مطالعه ی تاریخی نیز استفاده می کند.

 


 

پایان نامه لیلا حسین زاده، کارشناسی ارشد رشته انسان شناسی

در مطالعه ی تاریخی، اثرات بین المللی و تکثر بین الجوامعی که در توسعه ی ناموزون و مرکب جوامع رخ می نماید لحاظ می شود. همچنین نحوه ی تکوین ناسیونالیسم در ایران و نیز ناسیونالیسم تورک و کورد، با
تاکید بر رویکرد تدافعی جوام در مقابل تحوتت و فشارهای بین الجوامعی لحاظ می گردد. در این پژوهش تلاش می شود سطوح ارتباط بین تورک ها و کوردها در نقده از طریق مطالعه ی میدانی تشریح گردد و سطح نزاع بین آن ها تا حد ممکن از طریق فربه سازی توصیف ریشه یابی شود. این پژوهش به ناچار در میان تاریخی از کوچ های اجباری، جنگ ها و قتل عام ها، تبعیض ها و هراس ها، گام برمی دارد تا با شناخت موضوعات نزاع، کمکی بکند به جستجوی راهی برای صلح هویتی. در این پژوهش آشکار می شود که چگونه نحوه ی پیشروی و عملکرد ناسیونالیسم های مرکزی در کشورهای منطقه و به ویژه ناسیونالیسم مرکزی در ایران، منجر به بروز ناسیونالیسم های تدافعی تورک و کورد و تصلب هویتی این دو جماعت می شود. همچنین آشکار می شود سیاست های دولت مرکزی و رویکردهای سازمان یافته ی ناسیونالیستی چگونه در طول زمان تفاوت هویتی را بدل به یک نزاع پایا می کنند.

متن کامل پایان نامه لیلا حسین زاده در فرمت پی دی اف

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1