ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.محمد حبیبی از آموزش و پرورش بازخرید و اخراج شد

محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران برای بار سوم با حکم بازخرید و اخراج برای همیشه امکان حضور در شغل معلمی را از دست داد.

 


 

محمد حبیبی از آموزش و پرورش بازخرید و اخراج شد

محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران برای بار سوم با حکم بازخرید و اخراج برای همیشه امکان حضور در شغل معلمی را از دست داد.

این فعال صنفی معلمان که در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز از اموزش و پروش اخراج شده بود ، با حکم دیوان عدالت اداری به صورت موقت به سر کار باز گشته بود ، با حکم جدید هیات تخلفات اداری وزارت اموزش و پرورش و تایید این حکم بوسیله دیوان عدالت اداری از اموزش و پرورش اخراج شد .

در حکم هیات تخلفات اداری، اتهامات سخنگوی کانون صنفی معلمان که دارای ۲۱ سال سابقه کاری بوده است، شرکت و راه اندازی تجمعات صنفی و عضویت در کانون صنفی معلمان ذکر شده است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

نشانی کانال تلگرامی شورا:
https://t.me/kashowra

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1