ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.طی سه روز ۲۱۶ نفر در بلوچستان بازداشت شدند + اسامی

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دست به بازداشت‌هایی گسترده در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاه و چابهار زدند و طبق گزارش منابع بلوچ از ۷ مهر تا ۹ مهر حداقل ۲۱۶ نفر بازداشت شدند

 


 

 

طی سه روز ۲۱۶ نفر در بلوچستان بازداشت شدند

طی روزهای گذشته و به دنبال تجمعاتی که در سالگرد جمعه‌ی خونین زاهدان برگزار شد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دست به بازداشت‌هایی گسترده در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاه و چابهار زدند و طبق گزارش منابع بلوچ از ۷ مهر تا ۹ مهر حداقل ۲۱۶ نفر بازداشت شدند که بیشترین سهم بازداشت‌ها متعلق به زاهدان است. در میان بازداشت‌شدگان نام حداقل ۳۲ کودک و نوجوان نیز به چشم می‌خورد. لیست زیر هویت ۱۱۰ تن از بازداشت‌شدگان که توسط حال‌وش احراز شده است.

زاهدان:
زبیر نوتیزهی ۱۷ ساله
سلمان نوتیزه ۱۸ ساله
شهاب نوتیزهی ۱۹ ساله
رامین شه بخش ۲۶ ساله
اسماعیل براهویی
ادریس گمشادزهی ۲۱ ساله
غفور گرگیج
حارث بلوچ
علی لجه‌ای
یاسر ظفر نارویی ۲۰ ساله
رحمت الله کبدانی
احمد میربلوچزهی ۲۸ ساله
ابراهیم کبدانی
محمد عالیزهی
حنیف رخشانی
یعقوب گمشادزهی
امیر حمزه علیزهی ۱۷ ساله
عبدالمتین اربابی ۱۹ ساله
مسعود حسین‌بر
عمر بلوچ ۱۷ ساله
وحید پیمانه
سدیس سالارزهی ۱۸ ساله
خلیل براهویی‌هرمزی
الیاس نهتانی ۲۵ ساله
منصور سارانی
منصور شهنوازی
حسین کاشانی ۱۷ ساله
سدیس کاشانی ۱۸ ساله
عنایت‌الله گرگیج
جاوید براهویی
مهدی براهویی (مینگل) ۱۸ ساله
الیاس پهلوانی ۱۵ ساله
آصف کردی ۱۵ ساله
حنیف رخشانی ۲۰ ساله
مبین کهرازهی ۱۳ ساله
یونس ریگی ۱۷ ساله
ابوبکر بلوچی ۲۳ ساله
حبیب تیموری ۱۷ ساله
زبیر قنبرزهی ۱۷ ساله
محسن کبدانی ۱۷ ساله
صادق شاهوزهی ۱۴ ساله
حسین شه‌بخش (آنشینی)
منصور شهنواززاده
محمدیعقوب گمشادزهی
رضا رخشانی
شهرام براهویی ۲۰ ساله
حامد کبدانی ۱۷ ساله
رضا شاهوزهی ۱۸ ساله
عرفان کاشانی ۲۲ ساله
عبدالوهاب یاراحمدزهی
محمد صفرزایی
سعید شه‌بخش ۱۴ ساله
سعید شادخوری (شاهوزهی) ۱۴ ساله
بنیامین براهویی (مینگل) ۱۵ ساله
رحمت‌الله کُبدانی
عنایت‌الله گرگیج
مبین براهویی ۱۶ ساله
شیر براهویی
محمدامین کاشانی ۲۳ ساله
عرفان کاشانی ۲۲ ساله
محمد گرگیح ۱۵ ساله
اسماعیل ماککی ۲۰ ساله | قبل از بازداشت مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته
حمید براهویی ۱۹ ساله
دادالله براهویی ۲۲ ساله | برادر شهید جمعه‌ی خونین
علی براهویی ۱۶ ساله
محمد صفرزایی ۱۹ ساله
جمشید نارویی ۲۰ ساله
محمد نورزهی ۱۸ ساله
عبدالجبار ماککی
سلمان ریگی ۱۵ ساله
جواد گرگیج ۱۷ ساله
یاسین براهویی‌باجی‌زهی ۲۰ ساله
بلال براهویی ۲۱ ساله
عادل عیسی‌زهی ۲۰ ساله
محمد عیسی‌زهی ۲۳ ساله
ابراهیم عیسی‌زهی ۲۵ ساله
محمد نُهتانی ۱۷ ساله
علی شهنوازی ۱۸ ساله
سلمان ریگی ۱۶ ساله
علیرضا شاهوزهی ۱۸ ساله
محمد گرگیج
عبدالله گرگیج
امیر نارویی ۱۸ ساله
یاسین زاروزهی ۱۹ ساله
مبین عالیزهی ۱۸ ساله
یحیی دهمرده
عیسی دهمرده
محمدصالح زاروزهی ۱۵ ساله
زبیر قنبرزهی ۱۷ ساله
گل محمد قنبرزهی ۲۵ ساله
اسماعیل صفرزهی ۱۶ سال

خاش:
احمد نارویی ۲۵ ساله
سعید نارویی
فامیلی گمشادزهی (نام نامشخص)
فامیلی گمشادزهی(نام نامشخص)
حامد براهویی ۱۷ ساله
دانیال ملازهی ۱۶ ساله
بنیامین ملازهی ۱۴ ساله
نادر براهویی ۱۸ ساله
اسامه شهنوازی ۱۶ ساله
دانیال ملازهی ۱۶ ساله

میرجاوه:
یاسر ریگی
محمدامین شهنوازی
زکریا نصرویی ریگی
علیزهی شه بخش(نام نامشخص)

چابهار:
صابر جدگال
جاسم جنگارکی
متین ریگی ۱۵ ساله
کبیر رئیسی
وسیم هوت

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1