ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تشدید فشارها بر اصناف / چند کتاب‌فروشی دیگر پلمب شدند

در ادامه‌ی فشارهای دم افزون بر اصناف، حاکمیت به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب و عفاف می‌نامد، کتاب فروشی‌های «دی» و «کتاب‌خانه» را در تهران پلمب کرد.

 


 

تشدید فشارها بر اصناف
چند کتاب‌فروشی دیگر پلمب شدند

در ادامه‌ی فشارهای دم افزون بر اصناف، حاکمیت به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب و عفاف می‌نامد، کتاب فروشی‌های «دی» و «کتاب‌خانه» را در تهران پلمب کرد.
کتاب‌فروشی‌ نشر چشمه شعبه‌ی عظیمه در استان البرز و کتاب‌فروشی چتر در تهران نیز به همین بهانه پلمب شده اند. پیش‌تر نیز در هفته‌های اخیر در پی تداوم سرکوب‌های حکومت به قصد تحمیل پوشش اجباری و سلب آزادی زنان، کتابفروشی‌های « دید آور» و «فرهنگان‌فرشته» پلمب شده بودند.

اگر‌چه پلمب‌ کتاب‌فروشی‌ها بی‌سابقه نیست اما در چند ماه اخیر فشارها بر اصناف، مراکز فرهنگی و تفریحی شدت بی‌سابقه‌ای یافته و گذشته از ایجاد فضای ارعاب و اختناق در میانه‌ی وخیم‌ترین تورم و رکودی که بر کشور می‌گذارد بر کسب و کار مردم خسارات جدی وارد کرده است.

 


 

 

دسته : اجتماعي, ادبیات, فرهنگی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1