ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.پرونده جدید برای لیلا حسین‌زاده در دادسرای اوین

تشکیل پرونده جدید نیز در راستای حواشی ایجاد شده برای جلسه دفاع از پایان نامه این فعال دانشجویی می‌باشد.

 


 

پرونده جدید برای لیلا حسین‌زاده در دادسرای اوین

لیلا حسین‌زاده، زندانی سیاسی سابق و فعال دانشجویی با گشایش پرونده جدید در دادسرای اوین مواجه شده است. پرونده وی به شعبه چهارم بازپرسی این مرجع قضایی ارجاع داده شد.

وقت نظارت جهت رسیدگی به پرونده لیلا در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای اوین، برای تاریخ ششم آبان ماه تعیین شده است.
او با اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی” در این پرونده مواجه است.
لیلا حسین‌زاده دانشجوی انسان‌شناسی دانشگاه تهران، که با وجود برگزاری رسمی جلسه پایان نامه، به خاطر حواشی ایجاد شده پس از برگزاری جلسه و انتشار ویدیوهایی مربوط به این جلسه, با یک شرایط نامعلوم مواجه است.

تشکیل پرونده جدید نیز در راستای حواشی ایجاد شده برای جلسه دفاع از پایان نامه این فعال دانشجویی می‌باشد.

 

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1