ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.توضیح راهکار سوسیالیستی در باره  کانال تلگرامی!

در جریان قبام مهسا بنا به دلایل امنیتی دسترسی به کانال تلگرام راهکار سوسیالیستی قطع شد.
تعدادی از مخاطبین که از این طریق با راهکار سوسیالیستی پیوند داشتند، از دستبابی به مطالب و گزارشات و اخبار محروم گردیدند. متاسفانه موانع چندی اجازه راه اندازی سریع کانال تلگرامی را نمی‌داد. اکنون این کانال تلگرامی با آدرس https://t.me/r_socialisty در اختیار علاقمندان قرار دارد.

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1