ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری خشونت علیه فلسطینیان را محکوم کرد

WFTU: اتهام آغاز خشونت به طرف فلسطینی «ریاکارانه» است

 


 

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری خشونت علیه فلسطینیان را محکوم کرد

WFTU: اتهام آغاز خشونت به طرف فلسطینی «ریاکارانه» است

wftu در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمام جهان با نگرانی و اندوه نظاره‌گر خونریزی‌های جدیدی است که در فلسطین در حال وقوع است.
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری خشونت علیه فلسطینیان را محکوم کرد / WFTU: اتهام آغاز خشونت به طرف فلسطینی «ریاکارانه» است

این تشکل با دو شعار «نه به ریاکاری امپریالیستی» و «به سوی راه حلی عادلانه و مسالمت‌آمیز برای فلسطین» بیانیه خود را آغاز کرده است:

تمام جهان با نگرانی و اندوه نظاره‌گر خونریزی‌های جدیدی است که در فلسطین در حال وقوع است و تهدیدی این جنگ برای شعله‌ور شدن کل منطقه خاورمیانه است.

برای تشکیلات «WFTU» تردیدی نیست که علت اصلی این چرخه خشونت، اشغال مستمر و شهرک‌سازی غیرقانونی سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط صهیونیست‌های حاکم بر سرزمین‌های اشغالی است و جنایات مستمر روزانه و محاصره غزه وقوع جنگ را امکان‌پذیر ساخت.

سیاست‌های تبعیض نژادی و مذهبی سال هاست علیه مردم فلسطین انجام می‌شود. جنایاتی که با تسامح و حمایت تحریک‌آمیز اسرائیل از سوی قدرت‌های بزرگ امپریالیستی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا و بقیه متحدان آن‌ها انجام می‌شود و در سال‌های اخیر وحشیانه‌تر و غیرقابل قبول‌تر شده است.

تلاش کسانی که به مرور زمان بر جنایات و کشتار مردم فلسطین چشم پوشی می‌کنند و به حفظ اشغال و استعمار کمک می‌کنند، امروز اسرائیل را قربانی تجاوزات فلسطینی معرفی می‌کنند، دست کم ریاکارانه و غیرواقعی است.

برای WFTU واضح است که تنها راه تأمین و تحکیم صلح و امنیت برای مردم فلسطین و اسرائیل، بلکه در خاورمیانه گسترده تر، پایان دادن فوری به اشغالگری اسرائیل و شهرک‌سازی در سرزمین‌های عربی اشغالی، اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی بیت المقدس و تضمین حق بازگشت آوارگان فلسطینی به این سرزمین است.

در این راستا، WFTU به مبارزه و ابراز همبستگی خود با مردم رنج‌دیده و مبارز فلسطین ادامه خواهد داد.

 


 

 

WFTU solidarity campaign with the Palestinian People

SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN PEOPLE
NO TO IMPERIALIST HYPOCRISY
A JUST AND PEACEFUL SOLUTION TO THE PALESTINIAN CAUSE

The bloodshed in the Middle East has been going on and rising for days and has already resulted in thousands of people losing their lives and many more injured, while Palestinians in Gaza live without food, water and electricity while an unprecedented murderous attack is being carried out to flatten the Gaza Strip.

The root cause of these tragic events that the whole world is watching shocked, is the ongoing occupation and illegal settlement of the occupied Palestinian territories by Israel and the continuous, daily crimes and the blockades of Gaza that have been committed against the Palestinian people for years. Crimes which are committed with the provocative tolerance and support that Israel receives from the big imperialist powers, that is, the USA, the European Union and the rest of their allies, and which in recent years have become even more brutal and unacceptable.

For the WFTU it is clear that the only way to secure and consolidate peace and security for the people in Palestine and Israel, but also in the wider Middle East, is to immediately end the Israeli occupation and settlement in the occupied Arab territories, as provided for in the UN resolutions, and to establish an independent Palestinian state on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital and guarantee the right of return of Palestinian refugees.

It is obvious that Israel and its allies continue and intensify the imperialist crime and under the well-known pretext of counter-terrorism, they continue in the same direction, believing that now is the opportunity to annihilate the Palestinian people, creating a devastating new cycle of blood and instability in the region.  Next to Israel, are still those who supported them and turn a blind eye to the crimes and massacres against the Palestinian people and contribute to the maintenance of the occupation and colonization and present Israel today as a victim of Palestinian aggression. This is hypocritical and untruthful, to say the least.

The WFTU continues to stand consistently and principled beside the suffering and struggling people of Palestine and condemns the new barbaric offensive that has been launched, which aims to impose by brute force of arms, the perpetuation of the occupation of the Palestinian land, the colonization of Palestinian territories and the denial of the right of Palestinian refugees to return to their homes in peace and security.

As a first global reaction and action in solidarity with the Palestinian people, the WFTU calls on its affiliates and friends, class-oriented and militant trade unions around the world to organise in the coming days, actions, protests and demonstrations around the world under the slogan:

SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN PEOPLE
NO TO IMPERIALIST HYPOCRISY
A JUST AND PEACEFUL SOLUTION TO THE PALESTINIAN CAUSE

The Secretariat

 


 

دسته : بین المللی, جهان, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1