ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اعتصابات کارگران رسمی نفت و گاز و کارگران قراردادی ارکان ثالث!

بر اساس کانال های خبری کارگران رسمی نفت و گاز ،اعتراض کارکنان رسمی نفت و گاز تا رسیدن به خواسته‌های خود به صورت هفتگی یکشنبه‌های اعتراضی جنوب و دوشنبه های اعتراضی سکو از اوایل مهرماه ۱۴۰۲ اغاز شده است.

 


 

اعتصابات کارگران رسمی نفت و گاز و کارگران قراردادی ارکان ثالث!

بر اساس کانال های خبری کارگران رسمی نفت و گاز ،اعتراض کارکنان رسمی نفت و گاز تا رسیدن به خواسته‌های خود به صورت هفتگی یکشنبه‌های اعتراضی جنوب و دوشنبه های اعتراضی سکو از اوایل مهرماه ۱۴۰۲ اغاز شده است.

تا کنون سکوهای دریایی در ۲ شرکت فلات قاره ایران و نفت و گاز پارس،سکوی دریایی سلمان ،سکوی فروزان ،سکوی ابوذر ،شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری ،فلات قاره منطقه خارک ،سکوی بهرگانسر،شرکت فلات قاره بهرگان ،تجمعات اعتراضی داشتند ،بنا به اطلاع کانال خبری کارگران رسمی نفت و  به تصمیم کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری تجمعات هفتگی یکشنبه ها منبعد به صورت روزانه انجام خواهد گرفت.

خواست‌های کارگران رسمی نفت و گاز ،سقف حقوق ،پاداش بازنشستگی،مالیات غیر قانونی و پایان دادن به عدم اجرای ماده ده است .

همچنین کارگران قراردادی ارکان ثالث پالایشگاه ابادان ۱۲ مهرماه اعتصاب چند روزه مقابل درب پالایشگاه و  تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲ در مصلای ابادان گردهمایی داشتند ،اعتراض این بخش از کارگران نسبت به حذف شرکت‌های پیمانی و اصلاح طرح طبقه بندی،افزایش دستمزدها می باشد.

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, اقتصادي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1