ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.آزادی موقت عاطفه رنگریز از زندان شاهرود

عاطفه رنگریز، نویسنده، مترجم و فعال حقوق زنان با اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی موقتاً و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شاهرود آزاد شد.

 


 

 

آزادی موقت عاطفه رنگریز از زندان شاهرود

عاطفه رنگریز، نویسنده، مترجم و فعال حقوق زنان با اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی موقتاً و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شاهرود آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲، عاطفه رنگریز، نویسنده، مترجم و فعال حقوق زنان با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی موقتاً و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان شاهرود آزاد شد.

روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲، عاطفه رنگریز در اعتراض به تداوم غیر قانونی بازداشت، عدم پذیرش وثیقه و ضرب و جرح خود در زندان شاهرود، دست به اعتصاب غذای تَر زده بود.

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1