ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.الهه محمدی و نیلوفر حامدی مجموعا به ۲۵ سال حبس محکوم شدند

مطابق این حکم، مجازات اشد ۷ سال زندان برای نیلوفر حامدی و ۶ سال زندان برای الهه محمدی قابل اجراست.

 


 

الهه محمدی  و نیلوفر حامدی مجموعا به ۲۵ سال حبس محکوم شدند

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، را برای ۳ عنوان اتهامی به ترتیب به ۱۳ سال و ۱۲ سال حبس محکوم کرده است. مطابق این حکم، مجازات اشد ۷ سال زندان برای نیلوفر حامدی و ۶ سال زندان برای الهه محمدی قابل اجراست.

بنابر گزارش رسمی قوه قضاییه: براساس رأی صادره، خانم الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

خانم نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.
همچنین، هر دو متهم خانم‌ها محمدی و حامدی به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.

برابر رای دادگاه ، ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد. احکام صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر تهران قابل اعتراض است.

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1