ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.آرمیتا پاویر در اعتراض به فشارهای دستگاه امنیتی اعتصاب غذا کرد

بر اساس اطلاعات رسیده خانم #آرمیتا_پاویر که دانشجوی رشته زیست سلولی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است از حدود ۳۰ روز پیش در ارتباط با پرونده‌ای شخصی بازداشت شده است.

 


 

آرمیتا پاویر در اعتراض به فشارهای دستگاه امنیتی اعتصاب غذا کرد

بر اساس اطلاعات رسیده خانم #آرمیتا_پاویر که دانشجوی رشته زیست سلولی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است از حدود ۳۰ روز پیش در ارتباط با پرونده‌ای شخصی بازداشت شده است.

ایشان که از فعالین دانشجویی بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته هستند طی تماس تلفنی روز دوشنبه، به خانواده خود اعلام کرده‌اند که از طرف نهاد امنیتی و دادستانی برای ابراز ندامت درمورد پرونده سال گذشته خود تحت فشار قرار دارد و به همین دلیل در اعتراض به فشار نهاد امنیتی و کارشکنی انجام شده در پذیرش وثیقه و جلوگیری از آزادی او از روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ اقدام به اعتصاب غذا خواهد کرد.

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1