ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اسماعیل گرامی بار دیگر بازداشت شد

اسماعیل گرامی فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق امروز در جریان تجمع بازنشستگان کشوری در مقابل وزارت رفاە مجددا بازداشت شدە است.اسماعیل گرامی پیشتر در فرو ردین ۱۴۰۰ توسط سرکوب‌گران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1